|       |   EN

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 28.10.2015 r. mieli okazję uczestniczyć w ciekawym spotkaniu pt: „Fundusze Europejskie dla osób planujących otworzyć działalność gospodarczą i dla przedsiębiorców”. Prelegentem był Pan Daniel Sobolewski – przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim - Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

Ekspert do spraw Funduszy Europejskich w swoim wystąpieniu zapoznał studentów z  praktycznymi informacjami dotyczącymi możliwości pozyskiwania środków finansowych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.Podczas spotkania zaprezentowane zostały nie tylko informacje o dostępnych programach krajowych i regionalnych, ale także efekty z wdrażania Funduszy Europejskich w latach 2007-2013r.

Prelegent w swoim wystąpieniu zapoznał również uczestników z funkcjonowaniem nowej strony internetowej, dzięki której można szybko dotrzeć do informacji na temat pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej. Słuchacze mieli także możliwość zapoznania się z przykładowym wzorem wniosku dotyczącym dofinansowania w nowym okresie programowania.

Licznie zgromadzeni uczestnicy spotkania z zaangażowaniem i uwagą wysłuchali wystąpienia, czego dowodem były dociekliwe pytania studentów. Ekspert zachęcał również wszystkich zainteresowanych do odwiedzania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Back to top