|       |   EN

5 listopada 2015 roku w Auli im. Stanisława Kirkora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka. Konferencję otworzyła Jej Magnificencja Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska. Organizatorem konferencji był Zakład Rachunkowości i Zarządzania Finansami Wydziału Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy współpracy z Pracownią Analiz Gospodarczych Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Oddziałem Okręgowym Stowarzyszenia Księgowych w Gorzowie Wielkopolskim, a także Regionalnym Oddziałem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Gorzowie Wielkopolskim.

Konferencja odbywała się pod patronatem honorowym Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru Finansowego, a merytorycznym Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli TVP Gorzów Wielkopolski, Radio Gorzów; czasopisma: Rachunkowość, Gazeta Bankowa,  Nowoczesny Bank Spółdzielczy, Bank; Kurier Finansowy, portale internetowe: egospodarka.pl oraz ale.bank. Sponsorem konferencji było Wydawnictwo Gofin, Holding Zremb, Kostrzyńsko Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, firma Vetoquinol oraz Wydawnictwo Difin.

Celem konferencji była wymiana poglądów na temat aktualnych problemów dotyczących teorii i praktyki współczesnej rachunkowości, a także nowoczesnych finansów. Tematem przewodnim było określenie roli i znaczenia rachunkowości w dzisiejszym świecie, a także wskazanie problemów związanych z badaniem sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. Poruszana na konferencji problematyka dotyczyła również obszaru finansów Unii Europejskiej, a także zarządzania finansami przedsiębiorstw, szczególnie w aspekcie ustalania wartości firmy.

Konferencja Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka już po raz piąty stała się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy teoretykami - naukowcami reprezentującymi różne ośrodki naukowe oraz praktykami - biegłymi rewidentami, księgowymi, specjalistami z dziedziny finansów i bankowości. Rangę konferencji podniósł fakt uczestnictwa w niej prezesów zarządów oddziałów okręgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Odział Wielkopolski w Poznaniu reprezentował   prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz, Oddział Dolnośląski we Wrocławiu prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty, Oddział Okręgowy w Szczecinie dr hab. Stanisław Hońko, Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim mgr  Łukasz Drewniak. W konferencji uczestniczył również prezes Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Gorzowie Wielkopolskim mgr Henryk Michał Drewniak. Z zainteresowaniem wystąpieniom konferencyjnym przysłuchiwali się również studenci kierunków ekonomicznych.

Na konferencję zostały zgłoszone artykuły prezentujące szerokie spektrum zagadnień jednak ze względu na ramy czasowe nie wszystkie problemy mogły zostać poruszone. Efektem będzie dwutomowa recenzowana monografia.

Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie, Organizatorzy konferencji żywią nadzieję, że dzięki takim wydarzeniom pogłębiona zostanie współpraca pomiędzy naukowcami a praktykami, która zaowocuje w przyszłości kolejnymi wspólnymi inicjatywami.

 

dr Małgorzata Trocka

dr Andrzej Kuciński

 

Back to top