|       |   EN

3 grudnia 2015 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie koordynatorów i wykładowców programu nowoczesne zarządzanie biznesem, w którym wziął udział koordynator programu Naszej Uczelni dr Andrzej Kuciński.

Program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” to jeden z największych programów edukacyjnych w Polsce, którego misją jest podnoszenie poziomu wiedzy o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu biznesem poprzez rozwój współpracy sektora finansowego i biznesu ze szkołami wyższymi. Program powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich. Obecnie w programie uczestniczy 122 szkoły wyższe, w tym jako jeden z pierwszych uczestników programu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

W spotkaniu Koordynatorów i Wykładowców programu NZB uczestniczyli pracownicy uczelni należących do programu oraz Partnerzy programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

W ramach wydarzenia Prezes Związku Banków Polskich - Krzysztof Pietraszkiewicz przedstawił prezentację na temat „Polska Bankowość wobec wyzwań kolejnej dekady”. W ramach swojego wystąpienia wskazał on m.in. na rolę i wpływ kredytów bankowych na tempo wzrostu PKB, znaczenie oszczędności w gospodarce oraz jakość portfela kredytowego w sektorze bankowym. Dyrektor programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem dr Urszula Wiśniewska przybliżyła strategiczne kierunki rozwoju programu, cele oraz obszary, w których realizowany jest program NZB. Pani Małgorzata Bielińska z Biura Informacji Kredytowej oraz Pan Mariusz Molenda z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor przedstawili informacje na temat znaczenia wymiany informacji, budowania, sprawdzania i zachowywania ciągłości wiarygodności finansowej oraz umiejętności korzystania z informacji gospodarczej.

Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Pana Tomasza Stępińskiego-Ustasiaka Orange Polska na temat „Bezpieczeństwa aplikacji mobilnych w kontekście bankowości” oraz debata na temat „Elektronicznych metod płatności. Szanse i Zagrożenia”, którą poprowadził Pan dr Marek Radzikowski Doradca Zarządu ZBP, zaś panelistami debaty byli Pan dr Dariusz Kozłowski Wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Pan dr Michał Szymański Wiceprezes Krajowej Izby Rozliczeniowej oraz Pan Tomasz Stępiński-Ustasiak Kierownik Wydziału Integracji Rozwiązań Mobilnych w Orange Polska.

Ostatnim punktem spotkania były warsztaty dotyczące współpracy w ramach Programu NZB oraz zacieśnienia relacji oraz zakresu współpracy z pracownikami naukowymi uczelni należących do programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

 

Pobierz ten plik (Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych w kontekście bankowości - Tomasz Stęp.pps)  Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych w kontekście bankowości - Tomasz Stęp.pps

Pobierz ten plik (Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm - Mari.._pdf.pdf)  Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm

Pobierz ten plik (O idei i kierunkach rozwoju Programu NZB - Urszula Wiśniewska NZB.pdf)  O idei i kierunkach rozwoju Programu NZB - Urszula Wiśniewska NZB

Pobierz ten plik (Polska bankowość wobec wyzwań kolejnej dekady - Krzysztof Pietraszkiewcz._._pdf.pdf)  Polska bankowość wobec wyzwań kolejnej dekady - Krzysztof Pietraszkiewcz._._pdf

Pobierz ten plik (Wiarygodność finansowa -co możesz zyskać - Małgorzata Bielińska BIK.pdf)  Wiarygodność finansowa -co możesz zyskać - Małgorzata Bielińska BIK

 

 

 

 

Back to top