|       |   EN

  W dniu 26 listopada 2015 r. w Auli im. prof. S. Kirkora odbyło się  POLSKO-NIEMIECKIE FORUM REGIONALNE oraz III TRANSGRANICZNA KONFERENCJA NAUKOWA "ROZWÓJ NA PERYFERIACH?". Organizatorami tych wydarzeń były: Wydział Ekonomiczny oraz Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim organizują w dniu 26 listopada roku. Partnerem była Fundacja Konrada Adenauera. Współpraca: Miasto Gorzów Wielkopolski, Business and Innovation Centre GmbH (Frankfurt Oder), Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze, Euroregion Pro Europa Viadrina oraz Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego naszej Uczelni. Patronat honorowy nad Forum i Konferencją objęli: Wojewoda Lubuski, Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Rektor PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Uroczystego otwarcia dokonała Rektor PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska. Na wstępie głos zabrali także: Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo, Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki oraz pełnomocnik Zarządu organizacji Lubuscy Pracodawcy Henryk Maciej Woźniak. Pierwszy panel Polsko-Niemieckiego Forum Regionalnego był moderowany przez prof. dr hab. Zbigniewa Czachóra, który wygłosił wprowadzenie nakreślając problematykę dyskusji.

W pierwszym panelu Forum jako pierwszy swoje wystąpienie przedstawił prof. dr hab. Bogdan Koszel, kierownik Zakładu Badań Niemcoznawczych WNPiD UAM w Poznaniu, który wskazał pola konfliktów i płaszczyzny współpracy między Polską i Niemcami w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa. Następne głos zabrał prof. Ragnar Leunig, były Dyrektor Instytutu Europejskiego w Bocholt w Niemczech, który podzielił się swoją wiedzą naukową i doświadczeniem praktycznym na temat współpracy na pograniczu niemiecko-holenderskim. Następnie prof. nadzw. dr hab. Michał Kosman z Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dokonał analizy polskiej i niemieckiej polityki wschodniej w ostatnim okresie. Na zakończenie panelu prof. dr hab. Dagmara Jajeśniak-Quast Dyrektor Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą opisała problematykę „Polnische Wirtschaft” i „German Mittelstand” w odniesieniu do kryzysu ekonomicznego.

Drugi panel Forum dotyczył problematyki gospodarczej i był moderowany przez dr Małgorzatę Trocką Dziekana Wydziału Ekonomicznego. Reprezentujący firmę wpt Europe GmbH dr Stefan Wallentin z Berlina wskazał na znaczenie energetyki opartej o źródła odnawialne w kontekście rozwoju na peryferiach. Następnie swoją perspektywę i doświadczenia wspólpracy w ramach Euroregionu Pro Europa Viadrina przedstawili dyrektorzy: Toralf Schiwietz z Frankfurtu nad Odrą oraz Krzysztof Szydłak z Gorzowa Wielkopolskiego. Następnie Anna Bachmann z Instytutu Zachodniego z Poznaniu wskazała w swoim wystąpieniu na znaczenie organizacji pozarządowych dla relacji polsko-niemieckich. Uwarunkowania i perspektywy współpracy między przedsiębiorstwami oraz instytucjami naukowymi na pograniczu polsko-niemieckim były tematem wystąpienia Gunnara Pajera z Business and Innovation Centre z Frankfurtu nad Odrą. Na zakończenie panelu prof. dr hab. Zbigniew Czachór dokonał swoistego podsumowania współpracy polsko-niemieckiej wskazując na potrzebę nowych impulsów w tym obszarze.

W części popołudniowej odbyły się dwa panele w ramach III Transgranicznej Konferencji Naukowej "Rozwój na peryferiach?". Pierwszy z nich był moderowany przez dr Jacka Jaśkiewicza Dziekana Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego. Jako pierwszy swoje rozważania przedstawił prof. nadzw. dr hab. Jerzy Rossa dokonując analizy uwarunkowań zarządzania rozwojem lokalnym. Następnie dr Agnieszka Kłos z SGH w Warszawie przedstawiła wystąpienie na temat roli instrumentów inżynierii finansowej w finansowaniu rozwoju regionalnego przez jednostki samorządu terytorialnego. Biorący udział już po raz trzeci w naszej konferencji dr Piotr Idczak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odniósł się natomiast do problematyki misji strategii inteligentnej specjalizacji w przełamywaniu peryferyjności regionu. Następnie swoje wystąpienia na temat koncepcji dotyczących nowych form prawnych źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego wygłosiła prof. nadzw. dr hab. Alicja Młynarczyk. Reprezentujący UMCS z Lublina dr Piotr Tosiek podjął problematykę peryferyjności w kontekście integracji w ramach Unii Europejskiej w ujęciu politologicznym.

Ostatni panel był moderowany przez prof. nadzw. dr hab. Jerzego Rossę. Jako pierwszy swoje wystąpienie na temat polsko-niemieckiej współpracy policyjnej przedstawił dr Krzysztof Gorazdowski wskazując na istniejące uwarunkowania prawne jak i praktykę w tym zakresie. Następnie dr Łukasz Wróblewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przedstawił swoje stanowisko w odniesieniu do problematyki wpływu granic państwowych na poziom rozwoju regionu przygranicznego. Reprezentujący Uniwersytet Gdański mgr Adam Mehring omówił wykorzystanie środków unijnych na rozwój komunikacji miejskiej w miastach do 50 tysięcy mieszkańców. W II części tego panelu swoje wystąpienia przedstawili przedstawiciele naszej Uczelni: dr Marcin Cywiński na temat "Branża TSL wobec problemu migracyjnego", dr Albin Skwarek opisał system motywacyjny pracowników na podstawie zrealizowanych badań, dr Piotr Klatta omówił problematykę spółdzielni europejskiej, zaś dr Tomasz Marcinkowski zaprezentował problem najemców lokali komunalnych w oparciu o prowadzone badania w kontekście rozwoju lokalnego. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników i mediów a przedstawione referaty stały się istotnym punktem odniesienia w dyskusjach kuluarowych.

 

 

 

 

Back to top