|       |   EN

  12 grudnia 2015 roku w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Kirkora odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „SKUTECZNOŚĆ W BIZNESIE”.Zgodnie z przyjętym podtytułem w tegorocznej edycji konferencji tj. „Transfer doświadczeń pomiędzy biznesem a nauką”, jej głównym celem była wymiana poglądów, myśli i doświadczeń praktyków gospodarczych, naukowców a także  przedstawicieli organizacji okołobiznesowych na temat wyzwań w obszarze współczesnego biznesu a także sposobów jego zasiewania i uprawiania tak aby możliwe było zbieranie plonów. Stąd też referaty prezentowali nie tylko przedstawiciele świata nauki ale również reprezentanci biznesu i otoczenia okołobiznesowego.

Pierwszą sesję konferencji rozpoczęła inspirującym wystąpieniem współwłaścicielka firmy producenckiej Intensive Group współpracująca z telewizją Polsat, Pani Dorota Wleklik na temat skuteczności prezentacji produktu. Bardzo wysoki poziom i fachowość prezentowanych treści można było zaobserwować podczas wszystkich zaplanowanych wystąpień. Swoje referaty wygłosili m.in. Pan prof. dr Edgar Klose (MITI) na temat cooperation of innovative companies (SME) and R&D - institutions - reliable way to create new jobs. Pan Tomasz Paszkowski i Pan Piotr Kaźmierczak (Multidealer Grupa GEZET) poruszyli problematykę rozwoju biznesu lokalnego na przykładzie ewolucji lokalnej stacji dealerskiej w sieć salonów samochodowych w ramach Grupy Gezet.Pan Daniel Soboleswki (Specjalista ds. funduszy europejskich, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich)w swojej prezentacji wskazał możliwości wspierania przedsiębiorczości i działalności badawczo-rozwojowej ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej.  Z kolei Pani Ewa Gula (Prezes Zarządu iNCO sp. z o.o.) wygłosiła prelekcję na temat bezpieczeństwa w obszarze e-biznesu. Drugą sesję konferencji niezwykle ciekawym wystąpieniem na temat  skuteczności w logistyce otworzył prof. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz (PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim). Pani Urszula Stolarska (Gorzowski Ośrodek Technologiczny) w kolejnym referacie zaprezentowała działalność GOT jako przykładu łączenia środowisk biznesowych z naukowymi a Pani dr Agnieszka Wala (PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) i Pani dr Katarzyna Cheba (ZUT w Szczecinie) niejako kontynuując wystąpienie poprzedzające pokazały przykłady współpracy nauki i gospodarki w ramach realizacji projektów przy GOT-  Cyklotren oraz lubuska ekodoniczka. Z kolei dr Marcin Flieger (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu) zaprezentował swoje poglądy na temat optyki sieciowej oraz procesowej w zarządzaniu instytucjami administracji publicznej. Kolejnym punktem konferencji było niezwykle żywe wystąpienie gościa z Brukseli Pana Simona G. J. Devos (Akademisches Auslandsamt - International Office), który wygłosił referat na temat doświadczeń współpracy środowisk naukowych z biznesowymi na przykładzie działalności Technische Hochschule Wildau. Jako ostatnia prelekcję wygłosiła Pani Sonia Forszpaniak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) o tytule Hotel distribution strategies on the example of the hotels in Poznań.

Głównym organizatorem konferencji był Wydział Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, przy współpracy z jednostkami zagranicznymi tj. Technische Hochschule Wildau Technical University of Aplied Sciences, Germany, Märkisches Institut für Technologie- und Innovationsförderung e.V., Germany, HNE Eberswalde, Germany, E__________ _________ ______________ ____________ ___________ _____ ______ _________, Ukraine, Eötvös József Főiskola BAJA, Hungary.

Patronat nad konferencją objęli Jej Magnificencja Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska a także Polska Akademia Nauk w Poznaniu.

 

 

Back to top