|       |   EN

  W dniu 14 grudnia 2015 r.,  w  Państwowej Wyższej  Szkole  Zawodowej  im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowano Drzwi Otwarte – ZUS w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

W ramach wydarzenia można było m.in. założyć profil w ramach Platformy Usług Elektronicznych (PUE) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. PUE to zestaw nowoczesnych e-usług dla wszystkich klientów ZUS. Za pośrednictwem platformy ubezpieczony może sprawdzić stan konta ubezpieczonego, uzyskać informacje o ubezpieczeniach, do których go zgłoszono, i podstawach wymiaru składek, wykazanych w dokumentach rozliczeniowych złożonych przez pracodawcę, a także za pomocą kalkulatora emerytalnego wyliczyć prognozowaną emeryturę. Płatnicy składek za pomocą platformy mogą uzyskać informacje o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń, jak również za pomocą aplikacji e-Płatnik zgłosić osoby do ubezpieczeń i rozliczyć składki. Z kolei świadczeniobiorcy korzystający z usługi PUE ZUS mogą mieć dostęp do informacji o przyznanych i wypłacanych świadczeniach (emeryturach, rentach i zasiłkach) lub też dostęp do formularzy PIT. Wydarzenie to było również doskonałą okazją do zadania ekspertom z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pytań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub też umową o pracę.

Back to top