|       |   EN

W drugim tygodniu grudnia jeszcze 2015 roku odbyła się w Centrum Konferencyjnym im. Stefana Banacha Instytutu Matematyki PAN, mieszczącym się w Będlewie koło Poznania, XLI Conference on Mathematical Statistics - konferencja, której tematem przewodnim, co głosi jej nazwa, była statystyka matematyczna. Wzięli w niej udział statystycy z całej Polski - z uniwersytetów od Lublina, via Kraków, Katowice, po Wrocław oraz od Warszawy, via Toruń, Poznań, po Zieloną Górę i Gorzów Wielkopolski. Ja miałem okazję reprezentować gorzowską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jakuba z Paradyża.

Nieformalnym patronem tej konferencji był genialny matematyk, fizyk, wynalazca i filozof, rodem z Wolsztyna, Józef Maria Hoene-Wroński, a jej organizatorami Komisja Statystyki Komitetu Matematyki PAN, Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha wraz z Katedrą Metod Matematycznych i Statystycznych Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na prośbę organizatorów

, prof. Jan Hauke (UAM) oraz niżej podpisany, przygotowaliśmy publikację „Józef Maria Hoene-Wroński (1776-1853). Duma Polski z Wielkopolski”, która była konferencyjnym artykułem okolicznościowym. Na zaproszenie organizatorów wzięliśmy również udział w tej konferencji.

          Tematyka konferencji obejmowała wiele zagadnień statystyki matematycznej oraz jej rozmaitych zastosowań. Omawiane były między innymi zagadnienia z estymacji parametrycznej i nieparametrycznej, planowania eksperymentu, analizy modeli liniowych, testowania, szeregów czasowych, analizy danych wielowymiarowych i analizy asymptotycznej. Krótko mówiąc, konferencja miała charakter i teoretyczny, i uwzględniający zastosowania w różnych dyscyplinach nauki i w praktyce. 

           W ramach konferencji odbyły się, obok wystąpień plenarnych, dwa interesujące cykle wykładów - dr hab. Piotra Pokarowskiego (Uniwersytet Warszawski) o predykcjach dla danych wysokiego wymiaru oraz dr hab. Szymona Jaroszewicza (Instytut Podstaw Informatyki PAN) o modelowaniu różnicowym, a także sesja specjalna prof. dr hab. Tadeusza Calińskiego (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), którego uczniami lub współpracownikami było wielu uczestników tej konferencji.

Tadeusz Ostrowski

Zdjęcie grupowe uczestników konferencji

Back to top