|       |   EN

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową ,,TATARZY W POLSCE PO 1945 ROKU TATARSKA TOŻSAMOŚĆ WOBEC ASYMILACJI”, która odbędzie się w dniach 6-7 października 2015 roku.

 

 

Komitet naukowy:

prof. zw. dr hab. Janusz Faryś, prof. zw. dr hab. Wojciech Burszta, prof. nadzw. dr hab. Beata Orłowska, prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak, prof. nadzw. dr hab. Selim Chazbijewicz,  prof. nadzw. dr hab. Janusz Mieczkowski, prof. nadzw. dr hab. Paweł Leszczyński,   prof. nadzw. dr hab. Przemysław Rotengruber, prof. nadzw. dr hab. Teresa Zaniewska,  prof. nadzw. dr hab. Adam Dobroński, prof. nadzw. dr hab. Marian G. Gerlich, prof. nadzw. dr hab. Jarosław Syrnyk   

 

Komitet organizacyjny:

dr Piotr Krzyżanowski, dr Aleksander Miśkiewicz, mgr Edward Jaworski, mgr Iwona Bartnicka

 

PROGRAM  KONFERENCJI

 

I Dzień – 06. 10. 2015r.

Miejsce:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża

w Gorzowie Wielkopolskim

(Aula im. prof. Stanisława Kirkora, budynek nr 5, ul. Fryderyka Chopina 52)

 

godz. 16.30 konferencja prasowa z udziałem prof. nadzw. dr. hab. Selima Chazbijewicza, 

dr.  Aleksandra Miśkiewicza,  red. Musy Czachorowskiego

godz. 17.00-19.00 pokaz filmów dokumentujących osadnictwo tatarskie na Ziemiach Zachodnich:

dwa odcinki cyklu ,,Pomerania Ethnica”, Polska 1995

    ,,Kurban-Bajram”, reż. Robert Stando, Polska 1958

Prowadzenie: Iwona Bartnicka (Kierownik Działu Kultury Filmowej  MOS w Gorzowie Wielkopolskim, prezes DKF Megaron)

 

II Dzień – 07.10.2015 r.

Miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im Zbigniewa Herberta                             w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Władysława Sikorskiego 107

9.00 - 9.30 Rejestracja uczestników

9.30 - 10.00 Uroczyste otwarcie konferencji

10.00 - 11.15 Sesja plenarna. Obradom przewodniczy prof. zw. dr hab. Janusz Faryś

10.00 - 10.15 dr Aleksander Miśkiewicz (emerytowany wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku ’) – Świat kresowy Tatarów   polskich przeniesiony nad Wartę i Odrę

10.15 - 10.30 dr Artur Konopacki (Uniwersytet w Białymstoku) – Trzy fale osadnictwa  Tatarów na ziemiach Rzeczypospolitej. Od Wielkiego Księstwa Litewskiego po Ziemie Odzyskane

10.30 - 10.45 prof. nadzw. dr hab. Selim Chazbijewicz (Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie) – Historia muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Gdańsku

10.45 - 11.00 mgr Halina Szahidewicz  (Muzułmański Związek Religijny w RP) – Działalność Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku po 1945 r.

11.00 - 11.15 prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 w Poznaniu) – Stan i potrzeby badań nad ludnością tatarską Rzeczypospolitej

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 - 14.00 Obrady paneli tematycznych

Panel A. Tożsamość tatarska. Obradom przewodniczy prof. nadzw. dr hab. Przemysław Rotengruber

11.30 - 11.45 prof. nadzw. dr hab. Teresa Zaniewska (Szkoła Główna Gospodarstwa        Wiejskiego w Warszawie) –  Motyw drogi i wędrowca w twórczości Musy Czachorowskiego

11.45 - 12.00 prof. nadzw. dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska (Uniwersytet  Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Religia jako wyróżnik kulturowy społeczności tatarskiej (na przykładzie literatury rękopiśmiennej)

12.00 - 12.15 red. Musa Czachorowski („Przegląd Tatarski”) – Literatura i  czasopiśmiennictwo tatarskie w Polsce po 1945 r.

12.15 - 12.30 dr Magdalena Lewicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) –

Piśmiennictwo Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego jako trwały element dziedzictwa kulturowego i nośnik tożsamości społeczności tatarskiej na ziemiach Rzeczpospolitej

12.30 - 12.45 dr Ida Schabieńska ( Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach im. prof. Edwarda Szczepaniaka) – Tożsamość tatarska w małżeństwach mieszanych w Polsce

12.45 - 13.00 mgr Olga Kotynia (Uniwersytet Warszawski) – Źródła etyki Tatarów jako muzułmanów

13.00 - 13.15 dr Bogna Wach (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – Muzułmanie wobec początku życia i śmierci (aborcja i eutanazja)

13.15 - 13.30 dr Paweł Popieliński (Polska Akademia Nauk w Warszawie) – Cmentarz tatarski w Warszawie

13.30 – 13.45 prof. nadzw. dr hab. Przemysław Rotengruber (Uniwersytet im. Adama      Mickiewicza w Poznaniu) – Minarety

13.45 - 14.00 Dyskusja

Panel B. Tatarzy poprzez pryzmat historii i polityki. Obradom przewodniczy prof. nadzw. dr hab. Paweł Leszczyński

11.30 - 11.45 prof. nadzw. dr hab. Adam Dobroński – Tatarzy na Podlasiu po 1945 r.

11.45 - 12.00 dr Arkadiusz Piotrowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Historia muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Poznaniu w latach 1945–1948

12.00 - 12.15 mgr Grażyna Kostkiewicz-Górska (Wojewódzka i Miejska BibliotekaPubliczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolski) – Działalność Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gorzowie Wielkopolskim po 1945 r.

12.15 - 12.30 prof. nadzw. dr hab.  Beata Orłowska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Elżbieta Włodarczyk (Muzułmański Związek Religijny w RP) – Historia rodziny tatarskiej

12.30 - 12.45 dr Piotr Krzyżanowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec Tatarów w świetle materiałów źródłowych zgromadzonych w archiwach IPN

12.45 - 13.00 mgr Miłosz Gerlich (Uniwersytet Wrocławski) – Tatarska periodyzacja historii grupy we Wrocławiu po II wojnie światowej

13.00 - 13.15 dr Michał Łyszczarz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) –     Położenie i status prawny polskich Tatarów po 1945 r.

13.15 - 13.30 prof. zw. dr hab. Swietłana Czerwonnaja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Tatarzy krymscy, wymiary solidarności

13.30 – 13.45 prof. nadzw. dr hab. Paweł Leszczyński – Sytuacja Tatarów Krymskich przed i po 18 marca 2014 r.

13.45 - 14.00 Dyskusja

14.00 - 14.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Back to top