|       |   EN

Konferencja pt. „Uczelnia przyjazna niepełnosprawności. Pomiędzy stereotypami a rzeczywistością funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie”,

odbyła się w poniedziałek 18 kwietnia 2011 r. w budynku PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Teatralnej 25, w sali 210, od godz. 11.00.
Od godz. 9.00 natomiast w sali 210 odbyło się spotkanie ze studentami Rady Niepełnosprawnych Studentów PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, którzy prezentowali pomoce techniczne (i nie tylko) wspomagające funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.  
Konferencji była wielowymiarową refleksją nad niepełnosprawnością w kategoriach jej podmiotowego przeżywania przez osoby dotknięte niepełnosprawnością, jak i percepcją tego stanu w budowaniu relacji z osobami niepełnosprawnymi przez resztę społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu uczelnianego. Wskazywanie na niepełnosprawność jako problem społeczny, moralny, etyczny i psychologiczny pozostanie zdecydowanie ograniczone, jeśli z jednej strony nie zostanie zastosowana próba omawiania zjawiska na szczeblu takich środowisk, jak choćby społeczność akademicka, a z drugiej strony, postrzegania niepełnosprawności także w szerszym kontekście.
Adresatami konferencji byli pedagodzy, socjologowie, politolodzy, psycholodzy, teologowie, osoby niepełnosprawne, studenci, oraz wszyscy zainteresowani problematyką.

AD

Back to top