|       |   EN

Księga jakości

Księga Jakości Wydziału Technicznego 

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.pdf)  WT-AJP-Wydziałowa-Księga.pdf

 

1. Procedura ankietyzacji 

Pobierz plik (PROCEDURA ANKIETYZACJI.pdf) PROCEDURA ANKIETYZACJI.pdf

Pobierz plik (Załącznik nr 1  - wzór ankiety oceny nauczyciela akademickiego.pdf) Załącznik nr 1 - Wzór ankiety oceny nauczyciela akademickiego.pdf 

 

2. Procedura antyplagiatowa

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 1 - Oświadczenie studenta.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 2 - Oświadczenie studenta - licencja.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 3 - Oświadczenie promotora.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 4 - Instrukcja przygotowania płyty.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 5 - Procedura antyplagiatowa.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załacznik nr 6 - Protokół operatora systemu.pdf

 

3. Procedura dyplomowania

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) PROCEDURA DYPLOMOWANIA.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 1 - Strona tytułowa.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załacznik nr 2 - Ocena pracy dyplomowej - formularz.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 3 - Standardy pracy dyplomowej.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załacznik nr 4 - Oświadczenie studenta.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 5 - Oświadczenie studenta - licencja.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 6 - Oświadczenie promotora.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 7 - instrukcja przygotowania płyty.pdf 

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 8 - Zmiana tematu pracy.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 9 - Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 10 - Oświadczenie o zmianie promotora.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 11 - Protokół z egzaminu dyplomowego.pdf

 

4. Procedura hospitacji zajęć

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) PROCEDURA HOSPITACJI ZAJĘĆ.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 1 - Wzór arkusza hospitacji.pdf

 

5. Procedura modyfikowania, tworzenia kierunków

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) PROCEDURA TWORZENIA MODYFIKACJI KIERUNKÓW.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 1 - Wykaz dokumentów.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 2 - Wzór opisu efektów kształcenia.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 3 - Wzór matrycy efektów kształcenia.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 4 - Wzór karty przedmiotu.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 5 - Wzór karty grupy przedmiotów_modułu.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 6 - Instrukcja uzupełniania karty p_m.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 7 - Instrukcja uzupełniania grupy p_m.pdf

 

6. Procedura oceny nauczyciela akademickiego

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 1 - Arkusz oceny pracy nauczyciela akademickiego.pdf

 

7. Procedura oceny realizacji założonych efektów kształcenia

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) PROCEDURA OCENY STOPNIA REALIZACJI ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU KIERUNKU.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 1 - Wzór karty przedmiotu.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 2 - Wzór karty grupy przedmiotów_modułu.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 3 - Energetyka - efekty kształcenia.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Zalacznik nr 3 - Informatyka - efekty kształcenia.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Zalacznik nr 3 - MiBM - efekty kształcenia.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Zalacznik nr 3 - Inżynieria bezpieczeństwa - efekty kształcenia.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 4 - Ocena realizcji efektów - opis efektów kształcenia dla kierunku.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 5 - sprawozdanie oceny efektów kształcenia.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 6 - cele kształcenia.pdf

 

8. Procedura odbywania i dokumentowania praktyk zawodowych

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) PROCEDURA ODBYWANIA I DOKUMENTOWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 1 - Oświadczenie o przyjęciu studenta na praktykę_I.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o przyjęciu studenta na praktykę_MiBm.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przyjęciu studenta na praktykę_IB.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przyjęciu studenta na praktykę_E.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zatrudnieniu zgodnym z kierunkiem studiów.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 6 - Oświadczenie dot. działalności gospodarczej_I.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 7 - Oświadczenie dot. działalności gospodarczej_MiBM.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 8 - Oświadczenie dot. działalności gospodarczej_IB.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 9 - Oświadczenie dot. działalności gospodarczej_E.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 10 - Wzór rocznego sprawozdania z realizacji praktyk.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 11 - Regulamin i program praktyk - informatyka.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 12 - Regulamin i program praktyk - inżynieria bezpieczeństwa.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 13 - Regulamin i program praktyk - energetyka.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 14 - Program praktyk studenckich - mechanika i budowa maszyn - II stopień.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 15 - Regulamin praktyk studenckich - mechanika i budowa maszyn - II stopień.pdf

 

9. Procedura opracowania karty przedmiotu modułu

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) PROCEDURA OPRACOWANIA KARTY PRZEDMIOTU MODUŁU.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 1 - Wzór karty przedmiotu_m.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 2 - Wzór karty grupy przedmiotów_m.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 3 - Instrukcja uzupełniania karty p_m.pdf

Pobierz plik (2. zalacznik nr 1 - oswiadczenie studenta.pdf) Załącznik nr 4 - Instrukcja uzupełniania grupy p_m.pdf

 

10. Procedura planowania działalności dydaktycznej

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) PROCEDURA PLANOWANIA DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ.pdf

Pobierz plik (101.Załącznik nr 1 - wzór tabeli do zatwierdzenia liczby grup..xls) Załącznik nr 1 - Wzór tabeli do zatwierdzenia liczby grup.xls

 

11. Procedura przeprowadzania egzaminów i zaliczeń

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I ZALICZEŃ.pdf

 

12. Procedura przyznawania indywidualnej organizacji studiów

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) PROCEDURA PRZYZNAWANIA INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI STUDIÓW.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie indywidualnej organizacji studiów.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 2 - Dedcyzja o przyznaniu indywidualnej organizacji studiów.pdf

 

13. Procedura przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) PROCEDURA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie pomocy materialnej - stypendium socjalne.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie pomocy materialnej - zapomogi.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 4 - Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.pdf

 

14. Procedura rekrutacji

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) PROCEDURA REKRUTACJI.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załacznik nr 1 - Warunki rekrutacji_nowa matura 2018-2019.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załacznik nr 2 - Warunki rekrutacji_ stara matura 2018-2019.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załacznik nr 3 - Warunki rekrutacji_ studia drugiego stopnia 2018-2019.pdf

 

15. Procedura skreślenia studenta z listy studentów

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) PROCEDURA SKREŚLENIA Z LISTY STUDENCKIEJ.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 1 - Oświadczenie o rezygnacji ze studiów.pdf

 

16. Procedura wyboru przez studenta modułu lub przedmiotu obieralnego

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 1 - Wzór karty wyboru modułu uzupełniającego.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 2 - Wzór karty wyboru przedmiotu obieralnego.pdf

 

17. Procedura wyboru specjalności

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) PROCEDURA WYBORU SPECJALNOŚCI.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 1 - Formularz wyboru specjalności.pdf

 

18. Procedura wydawania decyzji przez Dziekana

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) PROCEDURA WYDAWANIA PRZEZ DZIEKANA DECYZJI W INDYWIDUALNYCH SPRAWACH STUDENCKICH.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 1 - Wniosek o podjęcie studiow na drugiej specjalnosci.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 2 - Wniosek o zmianę specjalności w ramach kierunku studiów.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 3 - Wniosek o zmianę formy studiów.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 4 - Wniosek o indywidualny plan studiów.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 5 - Wniosek o przeniesienie do innej uczelni.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 6 - Wniosek o przeniesienie z innej uczelni.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 7 - Wniosek o urlop długoterminowy.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 8 - Wniosek o urlop krótkoterminowy.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 9 - Wniosek o zwolnienie z zajeć.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 10 - Wniosek o odbycie praktyki w innym terminie.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 11 - Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 12 - Wniosek o zaliczenie komisyjne.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 13 - Wniosek o egzamin komisyjny.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 14 - Wniosek o rejestrację z długiem kredytowym.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 15 - Wniosek o zgodę na powtarzanie semestru lub roku.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 16 - Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 17 - Wniosek o indywidualny termin egzaminu dyplomowego.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 18 - Wniosek o wyznaczenie drugiego terminu egzaminu dyplomowego.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 19 - Wniosek o zmianę grupy ćwiczeniowej_lab.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 20 - Wniosek o zmianę promotora.doc

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 21 - Wniosek o wznowienie studiów.doc

 

19. Procedura wydawania decyzji przez Rektora

Pobierz plik (10. Załącznik nr 1 - wzór karty wyboru modułu uzupełniającego.pdf) PROCEDURA WYDAWANIA PRZEZ REKTORA DECYZJI W INDYWIDUALNYCH SPRAWACH STUDENCKICH.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 1 - Wniosek o kolejne przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.pdf

 

20. Procedura zwalniania studentów z opłat

Pobierz plik (11.Załącznik nr 1  - Formularz wyboru specjalności.pdf) PROCEDURA ZWALNIANIA Z OPŁAT STUDENTÓW.pdf

Pobierz plik (10. Załącznik nr 2 - wzór karty wyboru przedmiotu obieralnego.pdf) Załącznik nr 1 - Wniosek o zwolnienie z opłat - wyniki w nauce.pdf

Pobierz plik (10. PROCEDURA UDZIAŁU STUDENTÓW W ZAJĘCIACH DO WYBORU.pdf) Załącznik nr 2 - Wniosek o zwolnienie z opłat - trudna sytuacja.pdf

Back to top