|       |   EN

Zdjęcie uczestników konferencji DZIEDZICTWO KULTUROWE POGRANICZAW dwudniowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Dziedzictwo kulturowe pogranicza” uczestniczyli badacze z Polski i Ukrainy.

Organizatorami tej edycji byli: Akademia im. Jakuba z Paradyża, Zakład Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego i Akademickie Centrum Ukrainoznawcze AJP w Gorzowie Wielkopolskim oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gorzów Wielkopolski, zaś gospodarzem była prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, JM Rektor. Ze strony Ukrainy organizatorem był Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka, Wydział Turystyki w Iwano-Frankowsku. Badaczom z Iwano-Frankowska przewodniczyli: prof. dr hab. Walentyna Jakubiw, Prorektor ds. Nauki oraz prof. dr hab. Volodymyr Velykochyy, Dziekan Wydziału Turystyki. Obrady odbywały się  w formie hybrydowej: naocznie oraz za pośrednictwem platformy Zoom. Konferencja o wieloaspektowym wymiarze była interdyscyplinarną wymianą myśli, poglądów i stanu badań związanych  z szeroko rozumianym pograniczem. Tematyka zaprezentowanych referatów dotyczyła zagadnień związanych z historią, językoznawstwem, literaturoznawstwem, religią, pedagogiką i sztuką oraz obecnością obywateli Ukrainy w Polsce po 24 lutego 2022 r.

Podczas konferencji zaprezentowano badania, realizowanego w Akademii im. Jakuba  z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim projektu pt. "Procesy inkluzji imigrantów pochodzenia ukraińskiego w społeczeństwie polskim na przykładzie województwa lubuskiego", sfinansowanego  z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja publiczna 2022” ‒ Ukraina II. Obrona dobrego imienia Polski poprzez monitorowanie działań o charakterze zniekształcającym, dezinformacyjnym i dyfamacyjnym i adekwatne reagowanie na nie”.

Na konferencję zgłoszono łącznie 34 referaty: 

Krajowe ośrodki naukowe: 14 zgłoszeń

Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski

Biuro Badań Historycznych Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Z Ukrainy: 20 zgłoszeń

Humański Narodowy Uniwersytet Sadownictwa, Humań

Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Lwów

Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa, Kijów

Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy „Kijowski Instytut Politechniczny

im. Igora Sikorskiego”, Kijów

Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka, Iwano-Frankowsk

Opracowanie: prof. AJP dr Halina Uchto

 

 

Projekt MSZ RP "Dyplomacja publiczna 2022" - Ukraina II.

 

 

Back to top