|       |   EN

LRPO

 
Projekty realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową
w Gorzowie Wielkopolskim
ze środków unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim reprezentowana przez Rektora - prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską zawarła w dniu 24 listopada 2014 roku Umowę z Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbietę Polak o dofinansowanie Projektu pt. „Laboratorium Środowiskowe”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim uzyskała środki finansowe w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na realizację w/w projektu.

Pobierz plik:

Pobierz ten plik (Dane Projektu.doc)Dane Projektu.doc

Pobierz ten plik (Laserowy skaner precyzja w 3D.docx)Laserowy skaner precyzja w 3D.docx

Priorytet 4 Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej

Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej

Poddziałanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej

Priorytet 4 Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej

Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej

Poddziałanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej

Priorytet 4 Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej

Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej

Poddziałanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej

Back to top