|       |   EN

Studenckie praktyki zawodowe są obowiązkowe, wówczas gdy zostały one przewidziane w programie studiów na danym kierunku, z którym każdy student może się zapoznać na stronie internetowej Wydziału lub w Dziekanacie. Istnieje możliwość zwolnienia z odbywania praktyki zawodowej przez studenta. Aby się ubiegać o jej zwolnienie student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie wniosek do Dziekana o zaliczenie części lub całości studenckiej praktyki zawodowej (załącznik nr 7 do regulaminu praktyk).

Back to top