|       |   EN

Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Ich wymiar godzinowy jest zależny od profilu danego kierunku. Obecnie wymiar godzinowy praktyk wynosi:

studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym – 24 tygodnie,

studia drugiego stopnia o profilu praktycznym – 12 tygodnie,

studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim – 4 tygodnie,

studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim – brak w programie.

Informację o ilości godzin, które aktualnie obowiązują, można uzyskać u opiekuna praktyk (http://ajp.edu.pl/na-biezaco-we.html), ze strony Uczelni lub w Dziekanacie Wydziału.

Back to top