|       |   EN

Informacje na temat efektów kształcenia dla praktyki zawodowej zamieszczone są w programie studiów, które dostępne są na stronie internetowej Wydziału. Efekty te w niezmienionym kształcie należy przenieść do arkusza samooceny posiadanych efektów kształcenia.

Back to top