|       |   EN

Aby rozpocząć praktykę zawodową student przede wszystkim musi wybrać Zakład Pracy/Instytucję, w której będzie odbywał praktykę w uzgodnieniu i w porozumieniu z opiekunem praktyk. Student może skorzystać z miejsc praktyk przygotowanych przez Wydział, wówczas opiekun praktyk zawodowych wskazuje miejsce obycia praktyki zawodowej. Ponadto student może sam poszukać Zakładu Pracy, w którym będzie realizował praktykę. W takiej sytuacji student dostarcza podpisane oświadczenie Zakładu Pracy/ Instytucji o przyjęciu na praktykę opiekunowi praktyk, który musi zaakceptować miejsce praktyki zawodowej (załącznik nr 3 do regulaminu praktyk), a następnie student zobowiązany jest udać się do Dziekanatu z oświadczeniem i ważnym ubezpieczeniem po wydanie karty praktyki zawodowej. 

Back to top