|       |   EN

Warunkiem wydania skierowania na odbycie studenckiej praktyki zawodowej jest posiadanie dokumentów poświadczających ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas wykonywania praktyki. Zaleca się również posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC).

Back to top