|       |   EN

Dokumenty po odbytej praktyce zawodowej należy złożyć u opiekuna praktyk najlepiej bezpośrednio po jej odbyciu, lecz nie później niż w terminie:

do 31 stycznia, kiedy jest ona zaliczana w semestrze zimowym lub

do 31 maja, gdy studencka praktyka zawodowa jest zaliczana w semestrze letnim.

Back to top