|       |   EN

Studenckie praktyki zawodowe zalicza opiekun praktyk zawodowy, który powoływany jest przez Dziekana Wydziału. Wykaz opiekunów studenckich praktyk zawodowych dla poszczególnych kierunków studiów jest dostępny na stronie internetowej Wydziału (http://ajp.edu.pl/na-biezaco-we.html).

Back to top