|       |   EN

Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie studenckich praktyk zawodowych stanowi umowę zawieraną pomiędzy Uczelnią a Zakładem Pracy/Instytucją, w której określone są warunki, na których ma się odbywać praktyka zawodowa.

Back to top