|       |   EN

Realizacja praktyk jest podzielona na etapy, przypisana do kolejnych semestrów studiów, tym samym każdy etap jest rozliczany na oddzielnych dokumentach, nawet jeśli student realizuje praktykę w tym samym Zakładzie Pracy/Instytucji.

Back to top