|       |   EN

Dokumenty potwierdzające odbycie studenckiej praktyki zawodowej należy oddać w oryginale, i żadne jego elementy to nie mogą to być ksera oryginalnych dokumentów, czy też ich skany.

Back to top