|       |   EN

Studenci mogą realizować studencką praktykę zawodową podczas wakacji  lub w trakcie roku akademickiego, o ile nie będzie to kolidowało z zajęciami dydaktycznymi. W uzasadnionych sytuacjach, kiedy student nie może realizować  praktyki w terminie zgodnym z zapisami Regulaminu Praktyk, powinien  wystąpić z wnioskiem do Dziekana (załącznik nr 4 do Regulaminu Praktyk Wydziału Ekonomicznego) o wyrażenie zgody na odbycie swojej praktyki w innym terminie. Jeśli student ma wydaną decyzję przez Dziekana o indywidualnej organizacji studiów, wówczas termin jego praktyk także może być ustalony w trybie indywidualnym. Należy w tym zakresie uzyskać zgodę Dziekana na podstawie złożonego przez Studenta wniosku ( załącznik nr 4 do Regulaminu Praktyk Wydziału Ekonomicznego).

Back to top