|   EN

Nauka

 

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

Akademii im. Jakuba z Paradyża

w Gorzowie Wielkopolskim

we współpracy z

LUBUSKĄ MŁODZIEŻOWĄ AKADEMIĄ BEZPIECZEŃSTWA

oraz

REGIONALNYM OŚRODKIEM DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

mają zaszczyt zaprosić do udziału w

VI OGÓLNOPOLSKEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

MŁODZI DLA BEZPIECZEŃSTWA

która odbędzie się 12 kwietnia 2021

za pośrednictwem platformy Microsoft Teams

PATRONAT HONOROWY

JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

                                                          prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

 

test

 

Celem konferencji jest analiza szeroko pojętego bezpieczeństwa w kontekście współczesnych wyzwań w obszarze wewnętrznym i międzynarodowym. Konferencja adresowana jest do doktorantów, studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i jest miejscem integracji młodych ludzi zainteresowanych rozwijaniem swoich zainteresowań badawczych. Interdyscyplinarny charakter konferencji tworzy przestrzeń, w której możliwa jest wymiana wiedzy i doświadczeń, a także która w zamiarze organizatorów ma inspirować do dalszych poszukiwań badawczych i edukacji w tym obszarze.

 

Punkt Informacyjny Fundusze EuropejskieWydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim

serdecznie zapraszają


zainteresowanych studentów i pracowników dydaktycznych Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim do uczestnictwa w spotkaniu on-line nt: Fundusze Europejskie na rozwój sektora MŚP.

Wykład odbędzie się 12.04.2021 r. o godz. 13.00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie swojego udziału na adres e-mail: aszuszakiewicz@ajp.edu.pl, celem wysłania linku do spotkania. 

apel kryzys klimatycznyGorzowskie oddziały Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Biblioteka Główna Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz Akademickie Centrum Studiów Europejskich i Niemcoznawczych Akademii im. Jakuba z Paradyża zapraszają na spotkanie dyskusyjne zatytułowane "Dylematy polityki klimatycznej - nowy model rozwojowy czy balast dla gospodarki”.


Wprowadzenia w problematykę dokona dr hab. Katarzyna Dośpiał-Borysiak z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspertka w zakresie polityki klimatycznej, regionalizmu i integracji europejskiej, państw nordyckich, regionu arktycznego i regionu Morza Bałtyckiego oraz zrównoważonego rozwoju. Autorka wielu artykułów i publikacji, m.in. książki „Polityka klimatyczna państwa. Norweska droga do zrównoważonego rozwoju” (Łódź 2019). Tłumaczka książki M. Maslina „Zmiany klimatu”.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Termin: 23 marca 2021 r. (wtorek)

Rozpoczęcie: godz. 18.00.

Osoby zainteresowane udziałem w charakterze słuchacza i uczestnika czatu prosimy o zgłoszenia. Powinno ono zawierać: imię, nazwisko, afiliację oraz adres email, na który ma zostać wysłany link umożliwiający udział w debacie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 22 marca 2021 r. na adresy jsikorski@ajp.edu.pl lub tmarcinkowski@ajp.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Zdjęcie pochodzi z portalu „Śląskie. Przyroda”.

herb Akademii im. Jakuba z ParadyżaZakład Kryminologii Stosowanej Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża zaprasza do udziału w konferencji on-line: "Prawo karne. Historia. Teraźniejszość. Przyszłość.", która odbędzie się 31 maja 2021 roku.  Interesują nas takie zagadnienia jak:
- ewolucja instytucji prawa karnego,
- przestępczość historyczna,
- prawo karne jako instrument polityki państwa autorytarnego,
- prawo karne, a standardy demokratycznego państwa prawnego,
- prawo karne i wyzwania ery cyfrowej,
- prawo karne i wolność słowa,
- wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych na przestrzeni wieków,
- wyzwania współczesnego procesu karnego,
- odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych.
 
Opłaty: Wczesna do 30 kwietnia 2021 roku: 100 zł/ doktoranci 50 zł, normalna do 20 maja 2021 roku: 120 zł/ doktoranci 60 zł. Opłata obejmuje koszty organizacyjne oraz publikację referatu (po uprzedniej recenzji) w recenzowanej monografii naukowej.
 
Kwotę należy wpłacić na konto Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski: Santander Bank Polska S.A. 13 1500 1416 1214 1001 0730 0000. W tytule przelewu należy wpisać: „konferencja prawo karne”. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: utopie_konferencja@wp.pl do 20 maja 2021 roku.

Na zdjęciu: studenci AJP z tablicami z napisami: #studiujznami i #ajpgorzówPowołując się na komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r., w którym Minister na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, uwzględniając projekt wykazu opracowany przez Komisję Ewaluacji Nauki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U.z 2020 r. poz. 349).

miniwarsztaty języka migowefoStudenci! Studentki!
Zapraszamy na MINIWARSZTATY POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO.
Cykl warsztatów składa się z 7 spotkań (w terminach: 3.03., 11.03., 18.03., 25.03., 8.04., 15.04., 22.04 w godz. 16.00-18.30) w formie stacjonarnej w kampusie przy ul. Teatralnej 25.
Chęć udziału w warsztatach (całym cyklu) należy zgłaszać w wiadomości na bon@ajp.edu.pl.
*Liczba miejsc ograniczona.
**Pierwszeństwo zapisu na warsztaty mają osoby, które nie brały udziału w poprzednich edycjach.

zdjęcie przedstawia dr hab. Aleksandrę SzczerbęW dniu 15 grudnia 2020 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nadała dr Aleksandrze Szczerbie stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych.

Serdecznie gratulujemy!!!

 

Szanowni Państwo!

    

Zakład Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego oraz  Akademickie Centrum Ukrainoznawcze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Wydziałem Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina) serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo kulturowe pogranicza,

która odbędzie się w dn. 11 maja 2021 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny, naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej oraz na budowę wzajemnych relacji.

Konferencja adresowana jest do badaczy kultury, językoznawców, historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców, pracowników euroregionów, pedagogów, katechetów, teologów, psychologów i wszystkich zainteresowanych ww. problematyką.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesyłać do dnia 1 marca 2021 r. drogą elektroniczną, na adres: huchto@ajp.edu.pl

Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie około 350 zł, która może ulec zmianie. Szczegóły organizacyjne podamy w programie konferencji, który prześlemy w późniejszym terminie.

 

Z wyrazami szacunku

 

Sekretarze konferencji:

                      Prof. AJP dr Halina Uchto, huchto@ajp.edu.pl            

dr doc. Switłana Filuk (Ukraina), filuk.sm@gmail.com

Kierownicy naukowi:

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

prof. dr hab. Volodymyr Velykochyy

Back to top