|       |   EN

Nauka

 

Data Nazwa konferencji Zsięg Opiekun naukowy
1 20.03.2015 Kierunki zmiany w branzy energetycznej

regionalna

cykliczna

dr hab. inż. G. Benysek, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
2 27.03.2015 Bezpieczeństwo tehniczno informatyczne

reginalna

cykliczna

dr inż. J. Jabłoński
3 17.04.2015

Edukacja techniczna dla rynku pracy 2015

Pobierz ten plik (etdrp_2015_ZAWIADOMIENIE.pdf) Załącznik nr 1- zawiadomienie

Pobierz ten plik (etdrp_2015_karta_zgłoszenia.pdf) Załącznik nr 2 - karta zgłoszenia

Pobierz ten plik (etdrp_2015_karta_zgłoszenia.pdf) Załącznik nr 3 - referat

Pobierz ten plik (etdrp_2015_karta_zgłoszenia.pdf) Załącznik nr 4 - streszczenie

ogólnopolska

cykliczna

prof. dr hab. inż. W. Kacalak
4 12.06.2015

Nowoczesne technologie w nauczaniu

 

regionalna dr inż. A. Radomska-Zalas
5 18.11.2015

e-zdrowie

 

regionalna dr inż. J. Jabłoński 

 

W dniu 16 stycznia 2015 roku na Wydziale Technicznym odbyło się seminarium "Inteligentny rozwój", które zostało otwarte przez Prorektora ds. studenckich dr Przemysława Słowińskiego. W ramach seminarium został wygłoszony wykład prof. dr hab. W. Kacalaka na temat „Rozwiązywanie problemów bez problemów – myślenie, które nie meczy i trochę wzorców biomimetycznych” oraz przedstawione najlepsze prace dyplomowe absolwentów Wydziału Technicznego.

Seminarium było doskonałą okazją do wręczenia stypendiów naukowych najzdolniejszym studentom kierunków mechanika i budowa maszyn oraz informatyka prowadzonych na Wydziale Technicznym. Stypendia naukowe zostały ufundowane  przez Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Gorzowie Wielkopolskim.

W seminarium wzięli udział m.in. wykładowcy, studenci Wydziału Technicznego oraz uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i Zespołu Szkół Eklektycznych w Gorzowie Wielkopolskim.

M.B.

      

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim  i Wydział Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają na spotkania informacyjne:

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W LATACH 2014 - 2020

   Wydział Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim  serdecznie zaprasza na II TRANSGRANICZNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ "ROZWÓJ NA PERYFERIACH?", która odbędzie się 8 grudnia 2014 r. o godzinie 9.00 w auli przy ul. Fryderyka Chopina 52, blok 5.

„Kto wie, czy to nie z muzyki wziął się i obraz, i słowo…” W. Myśliwski

 

 

 

 

            Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna

 

                                             SŁOWO – OBRAZ – DŹWIĘK

 

 

Gorzów Wielkopolski

 

08-09 grudnia 2014

 

Zakład Języka Polskiego

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. Jakuba z Paradyża

w Gorzowie Wielkopolskim

 

uprzejmie zaprasza

na

Ogólnopolską Konferencję Interdyscyplinarną

 

                                           SŁOWO – OBRAZ – DŹWIĘK

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

Obrady będą się odbywać w dniach 08-09 grudnia 2014 r.

w Auli Rektorskiej W1/W2

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. Jakuba z Paradyża

w Gorzowie Wielkopolskim

budynek nr 3

ul. Teatralna 25

 

 

 

 

08 grudnia 2014 r.– poniedziałek

 

8.00 – śniadanie

 

9.00 – otwarcie konferencji

 

 

Obrady plenarne

 

 

_   prof. dr hab. Bogdan Walczak (Gorzów Wielkopolski/Poznań)

Jak romantyczne językoznawstwo natchnione kojarzyło słowo z obrazem i dźwiękiem

 

_   prof. dr hab. Piotr Kładoczny (Gorzów Wielkopolski)

Konceptualizacja percepcji słuchowej i innych zmysłów w  „Drugim            dziennika” Jerzego Pilcha

 

_   prof. dr hab. Zbigniew Romańczuk (Gorzów Wielkopolski)

     Prawda i kłamstwo obrazu

 

 

ok. 10.30 – przerwa na kawę (pół godziny)

 

 

_   prof. dr hab. Jakub Balicki (Łódź)

Kinetic typography. Prezentacja prac studentów Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi

 

_   mgr Maciej Zdanowicz (Łódź)

Obraz dźwięku –dźwięk obrazu. Intermedialne i trans medialne aspekty dzieła „Linii rytmicznych” Wacława Szpakowskiego

 

D y s k u s j a

 

13.00 – obiad

 

 

14.30 – obrady plenarne

 

 

_   dr Agnieszka Niekrewicz (Gorzów Wielkopolski)

Słowo jako modyfikator znaczenia dzieł malarskich wykorzystywanych w memach internetowych

 

_   dr Joanna Rychter (Szczecin)

„… suche liście malowane henną…” – obrazy jesieni słowami

malowane (na przykładzie poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej)

 

_   dr Jowita Żurawska-Chaszewska (Gorzów Wielkopolski)

Słownictwo związane z malarstwem w powieści „Garbaty”

Józefa Korzeniowskiego

 

ok. 16.15 – przerwa na kawę (15 minut)

 

 

_   dr Małgorzata Czabańska-Rosada (Gorzów Wielkopolski)

             Obcy świat – Beckamnn, Kirchner i inni…

 

_   dr Joanna Dubiec-Stach (Gorzów Wielkopolski)

Rola obrazów w prasie ekonomicznej

 

_   mgr Anna Pietrzykowska (Warszawa)

             Plotka jako obraz w słowie

 

D y s k u s j a

 

18.00 – kolacja

 

19.00 – koncert (Szkoła Muzyczna I stopnia, ul Teatralna 22)

 

09 grudnia 2014 r.– wtorek

 

8.00 – śniadanie

 

9.00 – obrady plenarne

 

 

_   dr Maria Jazownik (Gorzów Wielkopolski)

Fryderyk Chopin w eseistyce Stanisława Przybyszewskiego

 

_   mgr Małgorzata Cieliczko (Poznań)

„Wypowiedziane” i „napisane” jako siły kreacyjne w „Procedurze”  Harry’ego Mulischa

 

_   ks. dr Michał Klementowicz (Lublin)

Funkcjonowanie argumentacji w odniesieniu do uczuć (delectare) na przykładzie wybranych homilii i kazań Stanisława Wielgusa

 

_   dr Dorota Skrocka (Gorzów Wielkopolski)

Kłamliwe słowa czy fałszywy przekaz –refleksje nad prawdomównością współczesnego człowieka

 

 

D y s k u s j a

 

 

ok. 10.45 – przerwa na kawę (15 minut)

 

11.00 debata na temat: Słowo – obraz – dźwięk w kulturze

prowadzenie: mgr Sławomir Jach

uczestnicy: ks. dr Grzegorz Cyran, prof. dr hab. Franciszek Pilarczyk, prof. dr hab. Zbigniew Romańczuk, prof. dr hab. Przemysław Rottengruber, prof. dr hab. Bogdan Walczak

 

zakończenie konferencji

 

13.00 – obiad


Informacje dodatkowe
  Czas wygłaszania referatu: do 20 min.;

Obrady będą się odbywać w Auli Wydziału Humanistycznego PWSZ ul. Teatralna 25, budynek nr 3

 Materiały do druku (do 16 ss.) prosimy przygotować następująco:

- czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12; interlinia 1,5;
przypisy na dole strony, rozmiar czcionki 10;

- streszczenie i tytuł artykułu w języku polskim i angielskim (maks. 12 linijek, tj. około 1000 znaków);

- słowa-klucze w języku polskim i angielskim;

- bibliografia.

 

       Termin: do 10 lutego 2015 r.; joarutpwsz@wp.pl
Opłatę konferencyjną(w wysokości 300 zł) prosimy wnosić na konto:

                   

                     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża

                     ul. Teatralna 25

                     66-400 Gorzów Wielkopolski

 

                      nr konta: 13 1500 1416 1214 1001 0730 0000

                      tytułem: Słowo – obraz – dźwięk

 Informacje organizacyjne związane z konferencją udzielane są przez sekretarza konferencji:  dr Joanna Rutkowska – tel. 606-667-476 lub joarutpwsz@wp.pl

 

 

 

 

Wydział Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i Państwowa Inspekcja Pracy w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zapraszają do uczestnictwa w wykładzie PIERWSZA PRACA - POZNAJ SWOJE PRAWA.

Grupa studentów pierwszego roku, kierunku finanse i rachunkowość, Wydziału Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim miała możliwość uczestniczyć w bardzo interesującym spotkaniu.

Współczesność i przyszłość coraz mocniej integrują m.in. ekonomia, kultura czy technologie. Potencjał kreatywny społeczeństw, organizacji jak i indywidualnych osób znajduje coraz większe zastosowanie w generowaniu  innowacyjnych idei, produktów i usług dla zaspokajania potrzeb nabywców, a także tworzenia nowych miejsc pracy.  Nowe produkty akceptowane przez rynek, to rezultat coraz częściej świadomej współpracy naukowców, inżynierów, logistyków, specjalistów zarządzania, marketingu, artystów, projektantów etc. Produkty i technologie przyszłości bazują na zrozumieniu oczekiwań nabywcy o coraz większych oczekiwaniach, zachodzących zmian społecznych,  koncepcji zrównoważonego rozwojuale i zastosowaniu licznych rezultatów postępu technologicznego.

Zgodnie z tą ideą w dniu 20 listopada odbyła się już po raz drugi ogólnopolska konferencja naukowa INNOVATICA II której celem była naukowa dyskusja wokół zagadnień podnoszenia konkurencyjności firm poprzez innowacje, pobudzanie kreatywności, budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, osadzonych także w kontekście współpracy nauki i gospodarki wobec nowej perspektywy finansowana w latach 2014-2020, a także problematyki komercjalizacji wiedzy, czynników warunkujących generowanie i wdrażanie innowacji.

Konferencja, pod przewodnictwem naukowym Pani Profesor Ilony Walkowskiej, adresowana do studentów, naukowców i przedsiębiorców zebrała duże grono uczestników. W Radzie programowej konferencji znaleźli się przedstawiciele Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i przedstawiciele organizacji naukowych z zachodniej polski. Referaty i wyniki badań prezentowane podczas konferencji dotyczyły głównie aspektu innowacyjności w róznych aspektach fukcjonownia gospodarki a w nich między innymi ograniczenia rozwoju innowacyjności, kierunki wspierania wzrostu gospodarczego, uwarunkowania rozwoju gospodarczego czy europejskich korytarzy transportowych. 

Marcin Cywiński

 

Szanowni Państwo!

    

Zakład Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego oraz  Akademickie Centrum Ukrainoznawcze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Wydziałem Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina) serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo kulturowe pogranicza,

która odbędzie się w dn. 11 maja 2021 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny, naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej oraz na budowę wzajemnych relacji.

Konferencja adresowana jest do badaczy kultury, językoznawców, historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców, pracowników euroregionów, pedagogów, katechetów, teologów, psychologów i wszystkich zainteresowanych ww. problematyką.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesyłać do dnia 1 marca 2021 r. drogą elektroniczną, na adres: huchto@ajp.edu.pl

Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie około 350 zł, która może ulec zmianie. Szczegóły organizacyjne podamy w programie konferencji, który prześlemy w późniejszym terminie.

 

Z wyrazami szacunku

 

Sekretarze konferencji:

                      Prof. AJP dr Halina Uchto, huchto@ajp.edu.pl            

dr doc. Switłana Filuk (Ukraina), filuk.sm@gmail.com

Kierownicy naukowi:

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

prof. dr hab. Volodymyr Velykochyy

Back to top