|       |   EN

Nauka

W dniu 21.01.2020 roku Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim po raz trzeci zorganizował dla gorzowskich uczniów klas maturalnych spotkanie z cyklu „Odkryj w sobie talent”podczas którego uczestnicy mogli rozpoznać swoje kompetencje i predyspozycje zawodowe.

Dnia 14 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się seminarium naukowe pt. ,,Komisja Europejska wobec wyzwań przyszłości”. Organizatorami tego wydarzenia byli: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Oddział Gorzowski Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Odział Gorzowski Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Gorzowskie oddziały Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Biblioteka Główna Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zapraszają na seminarium naukowe pt. Komisja Europejska wobec wyzwań przyszłości.

Gorzowskie oddziały Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Biblioteka Główna Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zapraszają na seminarium naukowe pt. Komisja Europejska wobec wyzwań przyszłości.

W dniu 16 grudnia 2019 r. z uwagi na oczekiwania pracodawców pracownice Biura Karier Akademii im. Jakuba z Paradyża zorganizowały dla studentów AJP warsztaty pt. „Co dwie głowy to nie jedna”, które trwały dwa dni.

W dniu 12 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża odbyło się spotkanie dyskusyjne „ZBiR-em do Rosji. Stan relacji rosyjsko-białoruskich i co z tego wynika dla Polski?”.

Już po raz 15. startuje Lubuski Wawrzyn Naukowy! 

Intencją, która od latu przyświeca nam jest promocja książek naukowych oraz popularnonaukowych poruszających problematykę związaną z regionem (np. w wymiarze literaturoznawczym, historycznym, społecznym czy przyrodniczym). Warunkiem formalnym jest to, by pozycja zgłoszona do Lubuskiego Wawrzynu Naukowego posiadała pełen warsztat naukowy (przypisy, bibliografię oraz recenzje).

Back to top