|   EN

Nauka

baner informujący o wykładzie 5+Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Biuro ds. Rozwoju i Współpracy serdecznie zapraszają dnia 21 maja 2021 o godz. 10:30 na wykład dr. Veerendra Mishra pt.: The crime of human trafficking in the world . Jest to kolejne wydarzenie z cyklu prelekcji ekspertów zagranicznych, realizowanych w ramach programu "Wykład na 5+", będącego jednym z zadań projektu "Aktywna Akademia".   

kawaWydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Oddział ZUS w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zapraszają zainteresowanych studentów i pracowników dydaktycznych Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim do uczestnictwa w spotkaniu z cyklu „Przy kawie o sprawie”, które odbędzie się 26 maja 2021 roku o godz. 8:00 – 10:00.


Temat spotkania: Rozpoczynasz działalność gospodarczą – masz wybór (ulga na start, preferencyjne składki, mały ZUS + działalność nieewidencjonowana).

Spotkanie przy wirtualnej kawie odbędzie się na komunikatorze Cisco Webex a poprowadzi je Pani Anna Wielogórska – ekspert ZUS z Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji, Opiekun Płatnika Strategicznego.

Serdecznie zapraszamy

Dołącz do spotkania przy użyciu łącza

https://zus.webex.com/zus-pl/j.php?MTID=m0c50934cb02a05e56a741df04e340bd1

Rozpoczęła się rekrutacja studentów i kwalifikacja pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 do krajów programu.

 

Terminy składania dokumentów na wyjazdy:

-          studentów na studia i na praktyki – dokumenty przyjmowane są na bieżąco do wyczerpania miejsc;

-          pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celach szkoleniowych – 11 czerwca 2021 r.

Zasady rekrutacji studentów i kwalifikacji pracowników, niezbędne dokumenty, lista uczelni partnerskich i więcej informacji na temat programu Erasmus+ w zakładce AKADEMIA/ Program Erasmus http://www.ajp.edu.pl/informacje-o-programie-2.html oraz w poszczególnych zakładkach dotyczących wyjazdów.

ING BANK ŚLĄSKIWydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zaprasza na spotkanie z ekspertem, które odbędzie się 17 maja 2021r. o godz. 9.15-10.15, pt. "Jak zrobić dobre CV i zabłysnąć na rozmowie o pracę?"

Zdjęcie ekranu konferencji z widocznymi uczestnikamiZakończyła się dwudniowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Dziedzictwo kulturowe pogranicza” (11-12 maja 2021 r.), która odbywa się naprzemiennie w Polsce i u naszych wschodnich sąsiadów. W konferencji wzięli udział badacze z kraju i z zagranicy. Organizatorami tej edycji byli: Zakład Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego oraz Akademickie Centrum Ukrainoznawcze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, zaś gospodarzem była prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska,  JM Rektor AJP. Współorganizatorem konferencji od kilku już lat jest Wydział Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina). Badaczom z Iwano-Frankowska przewodniczyli: prof. dr hab. Igor Tsependa, JM Rektor oraz prof. dr hab. Volodymyr Velykochyy, Dziekan Wydziału Turystyki. Obrady odbywały się w formie hybrydowej: naocznie oraz za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Konferencja ma wieloaspektowy wymiar. Jest interdyscyplinarną wymianą myśli, poglądów i stanu badań związanych z szeroko rozumianym pograniczem. Tematyka zaprezentowanych referatów dotyczyła nie tylko zagadnień związanych z historią, językoznawstwem, literaturoznawstwem, religią, pedagogiką, ale również filozofią. Zgłoszono łącznie 53 referaty.


Krajowe ośrodki naukowe (zgłoszono 22 referaty):

Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski

Akademia Ignatianum, Kraków

Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra

Zagraniczne ośrodki naukowe (zgłoszono 31 referatów):

Humański Narodowy Uniwersytet Sadownictwa, Humań

Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Lwów

Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Mychajła Drahomanowa, Kijów

Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska”, Ostróg

Odeski Narodowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych, Odessa

Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka, Iwano-Frankowsk

Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Volodymyra Hnatiuka, Tarnopol

Uniwersytet Zarządzania i Managementu, Berdiańsk

Następna konferencja „Dziedzictwo kulturowe pogranicza” odbędzie się w Iwano-Frankowsku.

Opracowała: prof. AJP dr Halina Uchto

 

Media:

https://www.radiogorzow.pl/125431/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-w-ajp/

https://www.echogorzowa.pl/news/37/Akademia-im-Jakuba-z-Paradyza/2021-05-13/na-konferencje-zgloszono-az-53-referaty-30390.html

https://gorzow.tvp.pl/53756642/dziedzictwo-kulturowe-pogranicza-konferencja-naukowa-akademii-im-jakuba-z-paradyza?fbclid=IwAR0bTLfRl8j8pSiTiHbSFlrMbKcW6n352S_Z4vpDXE9U8wYRi2613ZMvcA0

 

 

logo - Nowoczesne Zarządzanie BiznesemWydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zaprasza na wykład on-line, który odbędzie się w dniu 17.05.2021 w godz. 8:15-9:15 na temat Wiarygodność finansowa, co możesz zyskać? Rola BIK. Prowadzący wykład: Jarosław Jezierski – wykładowca programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i MieszkańW ramach cyklu „Spotkania z Ekspertem” w dniu 30.04.2021 r. studenci Wydziału Ekonomicznego studiów stacjonarnych I roku z kierunków Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie i Logistyka wzięli udział w wykładzie poprowadzonym przez Panią Angelę Burchardt z Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.
Tematem wykładu przeprowadzonego w formie on-line był „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”. Studenci dowiedzieli się o sposobie przeprowadzenia spisu, jego organizacji, umocowaniu prawnym oraz roli ekonomicznej i społecznej. W ramach wykładu studenci wzięli udział w konkursie dotyczącym odbywającego się obecnie spisu, w którym wygrać mogli rzeczowe upominki.
 
 
dr Przemysław Szczuciński

logo Nowoczesne Zarządzanie BiznesemWydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zaprasza na wykład on-line, który odbędzie się w dniu 11.05.2021 w godz. 10:00-11:00 na temat Bankowość wobec obecnych i przyszłych wyzwań, który wygłosi Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.


Rejestracji na wykład on-line należy dokonać nie później niż 15 min przed rozpoczęciem wykładu. Aby zarejestrować się na wykład, prosimy o kliknięcie w poniższy link (należy wpisać imię, nazwisko oraz adres e-mail):

https://nzb.clickmeeting.com/bankowosc-wobec-obecnych-i-przyszlych-wyzwan-wyklad-krzysztofa-pietraszkiewicza-prezesa-zbp/register?_ga=2.175644834.1862293915.1620117910-1833075133.1584278932

Po zarejestrowaniu uczestnik spotkania otrzyma wiadomość e-mail, zawierającą link do wykładu on-line, który zostanie wysłany na adres e-mail wskazany podczas rejestracji. Wykład on-line ma charakter interaktywny dzięki możliwości zadawania pytań i dzielenia się własnymi opiniami na czacie. W wykładzie można uczestniczyć korzystając z laptopa, jak i komórki/tabletu.

Korzystając z komórki/tabletu można uczestniczyć w wykładzie poprzez przeglądarkę internetową (polecamy np. aktualną przeglądarkę Chrome, nie wszystkie przeglądarki, szczególnie nieaktualne- będą umożliwiały uczestnictwo w wykładzie, dlatego prosimy przed wykładem sprawdzić czy wykorzystywana przeglądarka będzie obsługiwała wykład on-line). Każdy uczestnik otrzyma po wykładzie (wystawiony na podane podczas rejestracji Imię i Nazwisko) certyfikat uczestnictwa w wykładzie – po pobrania w PDF-ie.

 

Uczelniany Koordynator Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

dr Andrzej Kuciński

 

Szanowni Państwo!

    

Zakład Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego oraz  Akademickie Centrum Ukrainoznawcze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Wydziałem Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina) serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo kulturowe pogranicza,

która odbędzie się w dn. 11 maja 2021 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny, naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej oraz na budowę wzajemnych relacji.

Konferencja adresowana jest do badaczy kultury, językoznawców, historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców, pracowników euroregionów, pedagogów, katechetów, teologów, psychologów i wszystkich zainteresowanych ww. problematyką.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesyłać do dnia 1 marca 2021 r. drogą elektroniczną, na adres: huchto@ajp.edu.pl

Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie około 350 zł, która może ulec zmianie. Szczegóły organizacyjne podamy w programie konferencji, który prześlemy w późniejszym terminie.

 

Z wyrazami szacunku

 

Sekretarze konferencji:

                      Prof. AJP dr Halina Uchto, huchto@ajp.edu.pl            

dr doc. Switłana Filuk (Ukraina), filuk.sm@gmail.com

Kierownicy naukowi:

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

prof. dr hab. Volodymyr Velykochyy

Back to top