|   EN

herb Akademii im. Jakuba z ParadyżaZakład Kryminologii Stosowanej Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża zaprasza do udziału w konferencji on-line: "Prawo karne. Historia. Teraźniejszość. Przyszłość.", która odbędzie się 31 maja 2021 roku.  Interesują nas takie zagadnienia jak:
- ewolucja instytucji prawa karnego,
- przestępczość historyczna,
- prawo karne jako instrument polityki państwa autorytarnego,
- prawo karne, a standardy demokratycznego państwa prawnego,
- prawo karne i wyzwania ery cyfrowej,
- prawo karne i wolność słowa,
- wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych na przestrzeni wieków,
- wyzwania współczesnego procesu karnego,
- odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych.
 
Opłaty: Wczesna do 30 kwietnia 2021 roku: 100 zł/ doktoranci 50 zł, normalna do 20 maja 2021 roku: 120 zł/ doktoranci 60 zł. Opłata obejmuje koszty organizacyjne oraz publikację referatu (po uprzedniej recenzji) w recenzowanej monografii naukowej.
 
Kwotę należy wpłacić na konto Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski: Santander Bank Polska S.A. 13 1500 1416 1214 1001 0730 0000. W tytule przelewu należy wpisać: „konferencja prawo karne”. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: utopie_konferencja@wp.pl do 20 maja 2021 roku.

Back to top