|       |   EN

Już po raz kolejny, specjalnie dla studentów zaplanowane zostało szkolenie, zorganizowane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie. Tematem webinarium były przepływy pieniężne. Warsztaty odbyły się przy wykorzystaniu platformy Zoom.

 

Prowadzący, wykazując się kreatywnością, w interesujący sposób przeprowadził zajęcia, jednocześnie zachęcają do czynnego uczestnictwa w spotkaniu.

Szkolenie składało się z trzech modułów. Pierwsza część dotyczyła przedstawienia podstawowych pojęć z zakresu płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz ukazania znaczenia przepływów pieniężnych w zarządzaniu jednostką. Ponadto dokonano charakterystyki podstawowych sprawozdań finansowych. Drugi moduł poświęcony był konstruowaniu rachunku przepływów pieniężnych w celu skutecznego zarządzania gotówką w firmie. W trzeciej części warsztatów przedstawiono rachunek przepływu środków pieniężnych jako sprawozdania finansowego. W module tym dokonano także analizy i interpretacji przepływów pieniężnych.

Słuchacze chętnie odpowiadali na pytania prowadzącego szkolenie oraz aktywnie uczestniczyli w dyskusji. Po zakończeniu szkolenia, studenci mogli wygenerować indywidualny certyfikat uczestnictwa w zorganizowanych warsztatach oraz otrzymali materiały edukacyjne. Taka formuła spotkania, pomimo, że w systemie on-line była znakomitą okazją uzupełnienia oraz utrwalenia wiedzy.

Ogromnym sukcesem jest, że Polska Fundacja Przedsiębiorczości, (wspierająca głównie przedsiębiorców) oddała ukłon w stronę studentów, organizując również dla nich, jako przyszłych przedsiębiorców, tak wartościowe szkolenie.

 

dr Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek

Back to top