|       |   EN

Na zdjęciu po lewej stoi prof. dr hab. Jarosław Liberek z UAM w sali wykładowej Akademii im. Jakuba z Paradyża, a po prawej Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. AJP dr hab. Agnieszka Niekrewicz zapowiadająca wykład profesora.9 grudnia 2021 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża na Wydziale Humanistycznym odbył się wykład: „Najważniejsze składniki i cechy komunikacji: uzus, prostota, norma, poprawność. Jak powinien działać język polski, abyśmy się mogli dobrze porozumiewać?” prof. UAM dr. hab. Jarosława Liberka, kierownika Pracowni Leksykograficznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Profesor jest uznanym znawcą tematyki związanej z normą językową i frazeologią, pracownikiem Telefonicznej Poradni Językowej Instytutu Filologii Polskiej UAM, a także założycielem Klubu Miłośników „Lalki” Bolesława Prusa.

Studenci mieli okazję uczestniczyć w prelekcji o bardzo ważnych zagadnieniach dotyczących poprawności oraz ewolucji językowej. Profesor rozpoczął rozważania od przybliżenia teoretycznego statusu normy, czy należy zwrócić się ku tradycji, a może warto przyjrzeć się i podążać drogą nowszych postaw, poglądów, idei. W dalszej części wykładu zauważył, że norma nie jest koncepcją wystarczającą. Należy zaakceptować fakt, że język jest materią żywą, o której decyduje społeczność. Wszelkie metamorfozy i zmiany to naturalne zjawiska. Profesor zwrócił uwagę, że język powinien być przede wszystkim prosty, ponieważ pełni funkcję komunikacyjną. Na koniec prelekcji wysnuto refleksję, że prostota jest wspólnotą, bo tylko to, co proste ma szansę być wspólne.

Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Lubuskiego w ramach cyklu szkoleń dla członków studenckich kół naukowych działających w naszej uczelni.

Relacja: Wiktoria Chojnacka

Fotorelacja: Monika Stefanek

Back to top