|       |   EN

Język. Religia. TożsamośćW dniach 25-27 kwietnia 2022 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się interdyscyplinarna konferencja naukowa Język. Religia. Tożsamość. Jest to cykliczne wydarzenie, od 15 lat organizowane przez naszą Akademię. W konferencji biorą udział przedstawiciele wielu różnych – polskich i zagranicznych – uczelni.

 

Obrady odbędą się przy ul. Teatralnej 25 w Gorzowie Wielkopolskim, w budynku nr 3. Początek konferencji w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 15:00.

PROGRAM

25 kwietnia 2022 r. – poniedziałek

14.00 – obiad

15.00 – otwarcie konferencji

Obrady plenarne

― prof. dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz (Poznań)

Rola traktatów ortograficznych i elementarzy w rozwoju języków słowiańskich

 

― prof. dr hab. Renata Bura (Kraków)

Górnołużycka leksyka z niemieckimi objaśnieniami nawiasowymi w czasopismach religijnych „Katolski Posoł” i „Pomhaj Bóh”

 

― prof. dr hab. Kamilla Termińska (Katowice)

Heretycka (?) maryjność Stefanitów w Etiopii XV – XVI wieku. Od nostalgii po ekscytację

 

D y s k u s j a

ok. 16.30 – przerwa na kawę (pół godziny)
17.00 – obrady w sekcjach

 

SEKCJA A

― dr Rafał Brasse (Głogów)

„Patrzeć, ucząc, ponad wzrok...” Idea wewnętrznego widzenia wobec epifanii prawdy w sztuce na przykładzie wiersza Cypriana Norwida „Rozmowa umarłych”

 

― prof. dr hab. Zbigniew Romańczuk (Szczecin)

Tekst jako medium na przykładzie pojęciokształtów Stanisława Dróżdża

 

― ks. mgr Bartosz Warwarko (Gorzów Wielkopolski)

Język liturgiczny jako narzędzie transcendentnego wymiaru człowieka

 

D y s k u s j a

SEKCJA B

― prof. dr hab. Andrzej Sieradzki (Poznań)

Nazwy pierwszej niedzieli po Wielkanocy w tradycji prawosławnej i katolickiej

 

― dr Krystyna Data (Kraków)

Krzyż w języku i kulturze

 

― ks. dr Michał Klementowicz (Lublin)

Tria genera dicendi w tradycji mów chrześcijańskiego antyku

 

D y s k u s j a

19.00 – kolacja

 

26 kwietnia 2022 r. – wtorek

8.00 – śniadanie

9.00 – obrady w sekcjach

 

SEKCJA A

― prof. dr hab. Danilo Facca (Warszawa)

Polski Arystoteles w dobie Renesansu: Sebastian Petrycy i jego „Ekonomika Arystotelesowa” na tle problematyki społeczno-gospodarczej epoki (z okazji 420-lecia pierwszego wydania)

 

― prof. dr hab. Marian Wesoły (Poznań/Gorzów Wielkopolski)

Sebastian Petrycy z Pilzna – u zarania polskiego języka filozofii

 

― dr Maciej Smolak (Kraków)

O Arystotelesowych kryteriach najwyższego dobra ludzkiego w interpretacji Sebastiana Petrycego z Pilzna

 

― dr Agnieszka Michalkiewicz-Gorol (Bielsko-Biała)

Twórczość Petrycego jako most pomiędzy przedzaborową i pozaborową polską myślą pedagogiczno-filozoficzną

 

D y s k u s j a

ok. 10.45 – przerwa na kawę (pół godziny)

 

― prof. dr hab. Marcin Wasilewski (Gorzów Wielkopolski)

Filozofia wychowania Jamblicha z Chalkis

 

― prof. dr hab. Magdalena Jaworska (Gorzów Wielkopolski)

Epikur i wino

 

― dr Anna Głodowska (Toruń)

„Laches” Platona, czyli w poszukiwaniu właściwego modelu wychowania

 

D y s k u s j a

SEKCJA B

― prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk (Gorzów Wielkopolski)

Język polski w nauczaniu błogosławionego Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

― dr Joanna Rutkowska (Gorzów Wielkopolski)

Motywy roślinne i zwierzęce w nazwach biżuterii

 

― prof. dr hab. Joanna Rychter (Gorzów Wielkopolski)

Świat barw w poezji Stanisławy Plewińskiej

 

― dr Joanna Dubiec-Stach (Gorzów Wielkopolski)

Jak Niemcy nazywają „obcych” w swoim kraju – „Auslander”, „Fremde”, „Migranten” czy może „Fluchtling”?

 

D y s k u s j a

ok. 10.45 – przerwa na kawę (pół godziny)

 

― prof. dr hab. Romana Łapa (Poznań)

Wyrażanie intencji nadawczej we współczesnych statutach synodalnych

 

― prof. dr hab. Renata Nadobnik (Gorzów Wielkopolski)

Początki nauki języka polskiego jako obcego – w oparciu o wybrane rozmówki polsko-niemieckie

 

― prof. dr hab. Agnieszka Niekrewicz (Gorzów Wielkopolski)

Hasła ekologiczne – od ulicznego transparentu do viralu (analiza językowo-stylistyczna)

 

D y s k u s j a

13.00 – obiad

14.00 – obrady w sekcjach

SEKCJA A

― prof. dr hab. Andrzej Sowiński (Gorzów Wielkopolski)

Miejsce poezji w pedagogii słowa

 

― prof. dr hab. Katarzyna Taborska (Gorzów Wielkopolski)

Kreowanie tożsamości w procesie nauki czytania – analiza wybranych polskich podręczników od XVI do XIX wieku

 

― dr Anna Bielewicz-Dubiec (Gorzów Wielkopolski)

Świadectwo z paskiem. Kto na nie zapracował? Analiza wyników w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym na przykładzie Szkoły Podstawowej w Skwierzynie

 

― dr Lesław Tobiasz (Katowice)

Rządowa polityka antykowidowa i jej krytyk w szwajcarskim społeczeństwie obywatelskim

 

D y s k u s j a

ok. 15.30 – przerwa na kawę (15 minut)

 

― mgr Dorota Kaczorkiewicz (Gorzów Wielkopolski)

Znieważenie – ewolucja

 

― dr Bożena Majewicz (Gorzów Wielkopolski)

Wykorzystanie dramy w edukacji wczesnoszkolnej

 

― dr Jolanta Gebreselassie (Gorzów Wielkopolski)

Artykulacja w ujęciu transegregacyjnym

 

― mgr Joanna Lenart (Gorzów Wielkopolski)

„Stefania dzieciom się kłania”, czyli o budowaniu poczucia tożsamości wśród małych mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego

 

D y s k u s j a

SEKCJA B

― prof. AJP dr Halina Uchto (Gorzów Wielkopolski)

Nadzieja O’Brien de Lacy księżniczka Drucka „Trzy czwarte... Wspomnienia”

 

― prof. dr hab. Włodzimierz Moch (Gorzów Wielkopolski)

Barwy polszczyzny w powieści Anny Cieplak „Rozpływaj się”

 

― mgr Anna Jasiewicz (Gorzów Wielkopolski)

Analiza warstwy tekstowej testamentów kobiet z XIX wieku na podstawie wybranych przypadków

 

― prof. dr hab. Katarzyna Janus (Częstochowa)

„Waży się chleb na ostrzu pługa”. Poetyckie znaki tożsamości w wybranych wierszach Mieczysława Stanclika (1941-1988)

 

D y s k u s j a

ok. 15.30 – przerwa na kawę (15 minut)

 

― mgr Kinga Taisner (Gorzów Wielkopolski)

Tożsamość miasta w „Oratorium dla świata” Romana Kołakowskiego

 

― dr Renata Janicka-Szyszko (Gorzów Wielkopolski)

Nazwy miar w gwarze łowieckiej (na materiale leksykograficznym)

 

― dr Wojciech Kuska (Gorzów Wielkopolski)

Leksyka muzyczna w „Traktacie o łuskaniu fasoli” Wiesława Myśliwskiego

 

D y s k u s j a

SEKCJA C

― dr Piotr Olechowski (Warszawa)

Dziedzictwo (nie)pożądane? Polskie ślady w przestrzeni miejskiej współczesnego Lwowa: zacieranie, usuwanie czy przekształcanie?

 

― prof. dr hab. Sławomir Sztobryn (Bielsko-Biała)

Trentowski i Ochorowicz – wizjonerzy charakteru narodowego Polaków

 

― prof. dr hab. Anna Mlekodaj (Nowy Targ)

Co kryje archiwum „Tatrzańskiego Orła”, czyli regionalizm na uchodźstwie

 

D y s k u s j a

ok. 15.30 – przerwa na kawę (15 minut)

 

20.00 – koncert w Jazz Clubie „Pod Filarami” (ul. Jagiełły 7)

 

27 kwietnia 2022 r. – środa

8.00 – śniadanie

9.00 – obrady plenarne

― prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska (Gorzów Wielkopolski)

„Kwiat zapachu przyjemnego...” O miarach woni w polszczyźnie ogólnej

 

― prof. dr hab. Maria Trawińska (Warszawa)

Wokół najnowszych badań nad średniowiecznymi rękopisami

 

― prof. dr hab. Jolanta Migdał (Poznań)

Leksykograficzne historie wyrazów – słowniki w słownikach

 

― prof. dr hab. Agnieszka Piotrowska (Poznań)

Prowincjonalizmy w „Słowniku języka polskiego” Erazma Rykaczewskiego (uwagi wstępne)

 

D y s k u s j a

ok. 10.30 – przerwa na kawę (15 min)

 

― prof. dr hab. Tomasz Lisowski (Poznań)

Stratyfikacja chronologiczna leksyki Biblii Leopolity (1561) a problem genezy tego przekładu. Uwagi wstępne

 

― ks. prof. dr hab. Wojciech Kluj (Warszawa)

Kształtowanie się polskiej terminologii misyjnej w połowie XIX wieku na podstawie „Roczników Rozkrzewiania Wiary”

 

― prof. AJP dr Dorota Skrocka (Gorzów Wielkopolski)

Przebaczenie vs odwet lub ruminacje krzywdy. O możliwościach pedagogicznego wsparcia w godzeniu przeciwieństw

 

D y s k u s j a

zakończenie konferencji

ok. 12.00 – obiad

Back to top