|       |   EN

W dniach 21-22 kwietnia 2022 roku już po raz siódmy odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo Narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian. Wyzwania dla bezpieczeństwa państwa w dobie zagrożeń XXI wieku”. Organizatorem wydarzenia był Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża.

 

Współorganizatorzy: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich AJP, Oddział Gorzowski Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem przez JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską oraz Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka. Konferencję współfinansował m.in. Urząd Marszałkowski, RODM, Komenda Wojewódzka PSP.

Konferencja miała charakter hybrydowy. Pierwszego dnia odbyły się cztery panele stacjonarne. W drugim dniu obrady miały charakter zdalny. W formie online odbyło się sześć paneli konferencyjnej. Wykład inauguracyjny na temat „2022 – do jakiej wojny się przygotowaliśmy?” wygłosił płk dr hab. Juliusz S. Tym z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Pierwszego dnia problematyka konferencji dotyczyła m.in. charakteru przyszłej wojny, wyzwań i szans związanych z systemem bezpieczeństwa państwa, praktyki walki informacyjnej oraz bezpieczeństwa imprez masowych i niemasowych w systemie zarządzania kryzysowego. Drugiego dnia obrad problematyka konferencyjna dotyczyła m.in. prewencji społecznej w bezpieczeństwie na przykładzie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, edukacji dla bezpieczeństwa, wielowymiarowych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego, realizacji zasad bezpieczeństwa na przykładach instytucji prawa międzynarodowego, policji jako służby porządku publicznego w zapobieganiu i przeciwdziałaniu zagrożeniom niemilitarnym w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz problematyki migracyjnej.

W konferencji wzięło udział ponad 40 prelegentów reprezentujących instytucje bezpieczeństwa państwa oraz ośrodki akademickie. Byli to min. dowódcy: 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. dyw. F. Kleeberga oraz Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego a także naukowcy z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Szkoły Głównej Straży Pożarnej,  Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

relacja: dr Tomasz Marcinkowski
fotorelacja: Monika Stefanek

 

 

Back to top