|       |   EN

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nazwa zadania: Akademia ucznia i seniora - edukacja międzypokoleniowa na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Beneficjent: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Partner projektu: Fundacja EBB

logotypy Fundusze Europejskie, Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

 

 

 

Opis zadania: Głównym założeniem projektu jest organizacja dodatkowych, bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla 200 osób (100 uczniów 9-14 lat i 100 seniorów 60+). Realizacja projektu przyczyni się do wzbogacenia oferty uczelni w zakresie realizacji III misji, jako forum aktywności społecznej, poprzez działania przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki, jako dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, wychowawcze, np. wspieranie ucznia i seniora w nauce, rozbudzaniu aspiracji i odpowiedzialności poprzez dzielenie się wiedzą tzn. młodzież uczy starszych nowych technologii a starsi przekazują im swoje doświadczenie zdobyte w pracy.

Back to top