|       |   EN

Akademickie Centrum Ukrainoznawcze (ACU) zostało powołane na mocy Zarządzenia  nr 15/0101/2017  Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim  z dnia 24 lutego 2017 roku.  Centrum podlega bezpośrednio Rektorowi AJP. Zadania, zakres działania oraz strukturę organizacyjną ACU określa Regulamin. ACU realizuje cele i zadania w zakresie nauki, kultury, promocji języka polskiego i kultury polskiej oraz promocji kultury i języka ukraińskiego wspólnie z pracownikami naukowymi uniwersytetów ukraińskich w Berdiańsku, Humaniu, Iwano-Frankiwsku, we Lwowie i w Ostrogu. Polsko-ukraińskie kontakty naukowe, kulturalne i dydaktyczne realizowane są poprzez takie formy działania, np.:

  • publikacja czasopisma „Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych”; 
  • wspólne konferencje i publikacje naukowe;
  • staże naukowo-pedagogiczne;
  • konkurs polskiej ortografii na Ukrainie;
  • wykłady pracowników naukowych polskich i ukraińskich;
  • Festiwal Nauki i Kultury Europejskiej;
  • gromadzenie odpowiedniej literatury w bibliotekach uczelnianych;
  • prowadzenie działalności reklamowej i wydawniczej.

 

Pobierz plik (Akademickie Centrum Ukrainoznawcze UKR.pdf) Akademickie Centrum Ukrainoznawcze UA

Pobierz plik (Akademickie Centrum Ukrainoznawcze EN.pdf) Akademickie Centrum Ukrainoznawcze EN

 

Back to top