|       |   EN

Finansowane przez UE

Jean Monnet Moduł “Inclusive Society Building Through EU Studies: Human Rights Protection in the European Union” (EUIncSO) jest próbą odpowiedzi na wyzwania związane z budowaniem inkluzywnego społeczeństwa w UE poprzez dostarczanie innowacyjnej oferty dydaktycznej i naukowej w zakresie ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej, co ma zwiększać zrozumienia dla procesów integracyjnych przez budowanie postawy otwartości i tolerancji wśród młodzieży akademickiej.  

  EUIncSo ma na celu m.in.:

- promowanie studiów europejskich jako narzędzia budowania inkluzywnego i sprawiedliwego społeczeństwa europejskiego;

- podnoszenie świadomości i zrozumienia dla procesów integracyjnych wśród młodych ludzi;

- dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności istotnych w ich aktywności akademickiej i zawodowej.

Działania projektowe obejmują:

- dwa kursy dydaktyczne: 30-godzinny wykład na temat europejskiego systemu ochrony praw człowieka oraz 90-godzinne seminarium na temat równości i niedyskryminacji w Unii Europejskiej;

- organizację okrągłego stołu w sprawie zwalczania mowy nienawiści;

- badania na temat zasady równości w kontekście budowania społeczeństwa inkluzywnego w Unii Europejskiej;

- opublikowanie zbioru esejów studenckich poświęconego problematyce równości i inkluzji społecznej.

 

 

The Jean Monnet Module “Inclusive Society Building Through EU Studies: Human Rights Protection in the European Union” (EUIncSO) responds to known challenges associated with building an inclusive society in the EU by providing innovative, policy- and law-oriented teaching and research on EU issue which is extremely important to improve young peoples’ sense of inclusion, openness and that contributes to integration, i.e. human rights protection in the EU.
The proposed Module aims at:
- Promoting European Union studies as a tool for building an inclusive and fair European society;
- Raising young peoples’ awareness and understating of EU integration;
- Providing students with knowledge and competences relevant to their academic and professional lives;
- Main-streaming and diversifying EU-related subjects at the the Jacob of Paradise University in Gorzów Wielkopolski.

To achieve the above-mentioned aims, the EUIncSo Module includes:
- Conducting 2 courses on selected EU issues: the European System of Human Rights Protection (lecture) and Equality and Non-Discrimination in the European Union (seminar)
-Organizing round tables, open to the wide public, on tackling hate speech;
- Conducting research on EU principle of equality in the context of building an inclusive society.

 

Back to top