|       |  EN

Pełnomocnik ds. współpracy miedzynarodowej

realizuje, zgodną z obowiązującymi przepisami politykę współpracy międzynarodowej oraz reprezentuje AJP w sprawach wynikających z powierzonych zadań, w obszarze spraw związanych ze współpracą międzynarodową odpowiada za właściwą realizację kontaktów międzynarodowych z podmiotami zagranicznymi

prof. AJP dr Halina Uchto

e-mail: wspolpraca@ajp.edu.pl

Telefon: 697 003 330

 

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami i równego traktowania

realizuje, zgodne z obowiązującymi przepisami politykę wsparcia oraz aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnościami, politykę przeciwdziałania dyskryminacji na AJP oraz reprezentuje AJP w sprawach wynikających z powierzonych zadań, pełni również nadzór nad funkcjonowaniem Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Niepełnosprawnych

dr Anna Dobrychłop

e-mail: adobrychlop@ajp.edu.pl

Telefon: 95 721 60 86

 

Pełnomocnik ds. rozwoju nauk inżynieryjno-technicznych

wspomaga prorektora ds. nauki w realizowaniu, zgodnie ze strategią i programem rozwoju AJP, przyjętych kierunków działalności naukowej i badawczej w zakresie dziedziny nauk inżynieryjno-technicznej oraz reprezentuje AJP w sprawach wynikających z powierzonych zadań

prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak

e-mail: murbaniak@ajp.edu.pl

 

Pełnomocnik ds. polityki antykorupcyjnej

pełni nadzór nad realizacją w AJP zadań dotyczących przeciwdziałaniu korupcji w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz reprezentuje AJP w sprawach wynikających z powierzonych zadań, w tym odpowiada za nadzór nad wdrożeniem Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji w szkolnictwie wyższym

mgr Marcin Szott

e-mail: mszott@ajp.edu.pl

Telefon: 95 721 60 83

 

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

realizuje, zgodną z obowiązującymi przepisami politykę ochrony informacji niejawnych oraz reprezentuje AJP w sprawach wynikających z powierzonych zadań, jest członkiem zespołu ds. obrony i pełni nadzór nad funkcjonowaniem obrony cywilnej

mgr Violetta Pawlicka

e-mail: vpawlicka@ajp.edu.pl

Telefon: 95 721 60 71

 

 

 

 

 

Back to top