|       |   EN

Na Wydziale Technicznym prowadzone są 3,5 letnie studia inżynierskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach: informatyka, mechanika i budowa maszyn, inżynieria bezpieczeństwa, energetyka oraz automatyka i robotyka.
Studia I stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

OFERTA REKRUTACYJNA r.a. 2019/2020

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Procesy produkcyjne i technologiczne 

Inwestycje i wdrożenia przemysłowe

Urządzenia i systemy mechatroniczne

 

INFORMATYKA

Automatyka i mechatronika

Tworzenie aplikacji internetowych 

Projektowanie i eksploatacja sieci komputerowych 

 

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Inżynieria bezpieczeństwa i higieny pracy 

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów przemysłowych

 

ENERGETYKA

Elektroenergetyka

Odnawialne źródła energii

 

AUTOMATYKA

Automatyka

Robotyka


 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 Urządzenia i procesy technologiczne w przemyśle 

 Inżynieria projektowania maszyn i urządzeń 

 Inżynieria jakości 

 

 

 

Back to top