|       |   EN

Kierunek: KOMUNIKACJA MEDIALNA I SPOŁECZNA (profil praktczny)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne, trwaja 3 lata (6 semestrów)

Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają obowiązkowe 3-miesięczne praktyki.

 

Po I roku studiów studenci wybierają specjalność:

- dziennikarstwo,

- nowe media.

Uruchomienie specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej w Uchwale Senatu AJP.

 

Absolwent studiów na kierunku komunikacja medialna i społeczna jest przygotowany do pracy w charakterze dziennikarza lub specjalisty w dziedzinie komunikacji medialnej oraz społecznej. Posluguje się najnowocześniejszymi technologiami w zakresie dziennikarstwa i mediów. Posiada wiedzę o współczesnym świecie i praktyczne umiejętności komunikacyjne. Kompetencje absolwenta zostaną poszerzone o wiedzę i umiejętności uzyskane w ramach dwóch modułów obieralnych: dziennikarstwo i nowe media.

Absolwent osiągnie kompetencje pozwalające na podjęcie pracy w: redakcjach radiowych, prasowych, telewizyjnych i internetowych, agencjach public relations, agencjach reklamowych, komórkach PR jednostek administarcyjnych, instytucjach samorządów lokalnych, jednostkach samorządowych i urzędach (np. w działach komunikacji z otoczeniem, promocji), działach promocji i marketingu podmiotów gospodarczych, biurach rzecznika prasowego, biurach poselskich i sztabach wyborczych, organizacjach non-profit, instytucjach kultury, show-biznesie.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz działania w sposób autonomiczny na rzecz ciągłego dokształcania się i doskonalenia zawodowego.

Back to top