|       |   EN

(profil praktyczny)

Studia II stopnia (magisterskie) - stacjonarne i niestacjonarne trwają 1,5 roku (3 semestry).

Możlwiość studiowania w trybie DUALNYM tj. połączenie studiowania na Uczelnia z realizacją stażu w zakładzie pracy.

W ramach studiów studenci odbywaja obowiązkowe 3-miesięczne praktyki.


Studia oferują kompleksowe wykształcenie w zakresie budowy maszyn, zasad projektowania, konstruowania i wytwarzania oraz eksploatacji. Poza przedmiotami podstawowymi, których poznanie jest konieczne do dalszego poszerzania wiedzy, kierunek oferuje wiele specjalistycznych przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych. Program studiów obejmuje techniki i narzędzia z zakresu m. in.: analizy i optymalizacji konstrukcji, współczesnych materiałów inżynierskich, komputerowego wspomagania w projektowaniu i wytwarzania (CAD, CAM i CAE) czy zintegrowanych systemów wytwarzania. Proces kształcenia pozwala na nabycie umiejętności w zakresie inżynierii jakości, inżynierii maszyn i urządzeń oraz urządzeń i procesów technologicznych w przemyśle, a program kształcenia jest zgodny z zapotrzebowaniem przemysłu Regionu Lubuskiego. Zajęcia prowadzone są w nowoczesnych laboratoriach znajdujących się w Laboratorium Środowiskowym z wykorzystaniem światowej klasy sprzętu, który pozwala zapoznać studentów z najnowocześniejszymi rozwiązaniami pracy inżyniera mechanika i przejść z teorii do praktyki.

W celu rozszerzenia wiedzy możliwe jest wybranie modułu uzupełniającego spośród:

1. inżynieria projektowania maszyn i urządzeń

Moduł zakłada kształcenie w zakresie budowy i eksploatacji nowoczesnych maszyn i urządzeń, organizowania ich eksploatacji zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i dyrektyw, wykorzystywania systemów komputerowych w zagadnieniach konstrukcyjnych, organizowania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, projektowania układów napędowych maszyn i urządzeń oraz systemów ich sterowania.

2. Urządzenia i procesy technologiczne w przemyśle

Moduł zakłada kształcenie w zakresie projektowania i zarządzania procesami technologicznymi (spawalnictwo, odlewnictwo, obróbka ubytkowania i obróbka plastyczna) optymalizacji procesów technologicznych (również z punktu widzenia efektywnej organizacji produkcji), projektowania oprzyrządowania, opracowywania dokumentacji technologicznej i montażowej, transferu nowoczesnych technologii materiałowych oraz wytwarzania, prowadzenia prac badawczych w zakresie udoskonalenia i rozwoju procesów technologicznych. W ramach prowadzonych przedmiotów studenci uczestniczą w zajęciach w Laboratorium Systemów Produkcyjnych, Laboratorium Technik CNC, Laboratorium Modelowania i Nadzorowania Procesów, na których zapoznają się z nowoczesnymi procesami wytwórczymi.

 


Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN mogą podjąć zatrudnienie na stanowiskach: inżynier nadzoru technologicznego, inżynier serwisu, inżynier produkcji, inżynier spawalnik, inżynier montażu, inżynier jakości, inżynier mechanik technolog, mechanik utrzymania ruchu, specjalista ds. planowania, specjalista ds. rozwoju nowych technologii.

 

Back to top