|       |   EN

Kierunek:  Filologia polska II stopnia      (profil ogólnoakademicki)

studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 2 lata (4 semestry)

Student wybiera specjalność:

  • nauczycielską,
  • komunikację medialną,
  • lub kulturoznawczą.

Uruchomienie specjalności uzależnione jest od zgloszenia sie odpowiedniej liczby studentów określonej w Uchwale Senatu AJP.


Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w szkole podstawowej oraz mediach: w redakcjach czasopism, wydawnictw, w rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych. Wiedza z zakresu przedniotów specjalnościowych i specjalizacyjnych oraz praktyki studenckie umożliwiają mu wykonywanie obowiązków związanych z komunikacją społeczną, np. rzecznika prasowego, w dziedzinie reklamy, promocji w instytucjach zajmujacych się edukacją medialną. Absolwent uzupełniających studiów magisterskich dodatkowo jest przygotowany do pracy w szkole średniej.

Back to top