|       |   EN

Pliki do pobrania:

Pobierz plik (Bezpieczeństwo i higiena pracy.doc) Plan studiów - Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Charakterystyka studiów:

Studia Podyplomowe BHP obejmują stosunkowo szeroką problematykę dotyczącą bezpieczeństwa w aspekcie pracy. Wpisują się one dobrze w strukturę WAiBN, gdzie prowadzone są m.in. badania z zagadnień związanych między innymi z bezpieczeństwem  i administracją.

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia służby BHP w zakładzie pracy, w związku z powyższym na rynku istnieje stałe zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu. Dodatkowo wykonywanie zadań związanych z zagadnieniami bhp wymaga posiadania określonych prawem kwalifikacji, których istotnym elementem są właśnie studia podyplomowe BHP. Ich szczegółowy zakres określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. nr 109, poz. 704 ze zm.).

Celem studiów jest zatem kompleksowe przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Czas trwania: dwa semestry.

 

Back to top