|       |   EN

Plik do pobrania:

 Pobierz plik (Plan studiów - język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.doc) Plan studiów – Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie pedagogiki przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej, ponieważ realizują moduł przygotowania merytorycznego i dydaktyki szczegółowej do nauczania drugiego przedmiotu (język angielski). Studia trwają trzy semestry i oferują 300 godzin intensywnej nauki języka angielskiego, która pomoże przygotować się do uzyskania wymaganego świadectwa potwierdzającego znajomość języka (certyfikat), oraz 70 godzin przygotowania metodycznego do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i/lub klasach I-III szkoły podstawowej.

Zajęcia dydaktyczne będą się odbywały 3 razy w tygodniu:

1)   wtorek (3-5 godzin zajęć - najwcześniej od godziny 15.30);

2)   czwartek (3-5 godzin zajęć - najwcześniej od godziny 15.30);

3)   sobota (6-10 godzin zajęć - początek w godzinach porannych).

Back to top