|       |   EN

Pliki do pobrania:

Pobierz plik (Administracja służb mundurowych.doc)Administracja służb mundurowych - plan zajęć

 

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowa Administracja służb mundurowych mają za zadanie wypełnić wskazaną przez interesariuszy zewnętrznych lukę w ofercie edukacyjnej dla przedstawicieli różnego rodzaju formacji mundurowych na poziomie szkolnictwa wyższego.

W ich toku słuchacze nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną, która stanowi fundament należytego wykonywania zadań realizowanych przez administrację publiczną. Przekazanie wiedzy z zakresu prawnych podstaw ustroju aparatu władzy publicznej w Polsce,  procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym, pragmatyk służbowych, zasad funkcjonowania służb mundurowych w warunkach integracji czy ochrony praw człowieka w działalności służb mundurowych stanowi kluczowy cel studiów.

Świadomość prawna wzbogacona wiedzą z innych dziedzin nauk społecznych, pracowników cywilnych i mundurowych, takich organów administracji jak Straż Pożarna, Policja czy Służba Więzienna jest warunkiem kluczowym prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków, nabierając szczególnego znaczenia w niełatwej sytuacji międzynarodowej, stawiającej nowe wyzwania w ich działalności.

Wysoki poziom merytoryczny, doskonałe przygotowanie dydaktyczne i bogate doświadczenie zawodowe osób prowadzących zajęcia w ramach studiów podyplomowych Administracja służb mundurowych daje gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego  oferty edukacyjnej, odpowiadając na wskazane wyżej potrzeby.

 

 

Back to top