|       |   EN

Plik do pobrania:

Pobierz plik (Plan studiów  - Szkoła Służb Specjalnych.doc) Plan studiów – Szkoła Służb Specjalnych

Charakterystyka studiów:

Szkoła Służb Specjalnych

Wyższy stopień wtajemniczenia!

Studia podyplomowe na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Odejście od klasycznie pojmowanych działań wojennych, na rzecz operacji o charakterze hybrydowym, wykorzystanie w ich ramach potencjału asymetrycznego oraz teorii wojen buntowniczych sprawia, iż wzrasta rola służb specjalnych, a co za tym idzie także zakres ich kompetencji.

Program studiów pozwala na zrozumienie wspomnianych procesów dzięki możliwości poznania historycznej i kulturowej specyfiki służb specjalnych na tle bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego.

Transformacja, którym obecnie podlegają służby specjalne, modyfikuje ich rolę w kierunku uzyskania przez nie pozycji specyficznego rodzaju sił zbrojnych.
Z tego względu istotne znaczenie ma pogłębianie wiedzy o ich historii, strukturach oraz rzemiośle wywiadowczym (kontrwywiadowczym).

Absolwent Szkoły Służb Specjalnych oprócz wiedzy na temat przeszłości służb, posiądzie również szeroki zasób informacji w zakresie wykorzystywanych przez nie metod pracy i działalności. Pozna prawne podstawy ich funkcjonowania oraz metody i techniki pracy operacyjno-rozpoznawczej, w tym wywiadowczej.

Absolwenci uzyskają umiejętności oraz rudymentarną wiedzę, które będą im przydatne w pracy w służbach mundurowych, a wśród nich tych, klasyfikowanych, jako służby specjalne (AW, ABW, SWW, SKW, CBA).

Szkoła Służb Specjalnych prowadzona jest w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy MS Teams.

Czas trwania studiów: dwa semestry.

Wśród wykładowców Szkoły Służb Specjalnych znajdują naukowcy i praktycy, funkcjonariusze sprawujący funkcje kierownicze oraz pracownicy operacyjni służb specjalnych. O to niektórzy z nich:

Kazimierz Kraj, doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, profesor Akademii im. Jakuba z Paradyża, badacz służb specjalnych, znawca rosyjskich służb oraz rosyjskiego systemu antyterrorystycznego oraz badacz rosyjskich sił specjalnych. Jest członkiem naukowej organizacji „Stowarzyszenie Studiowania Historii Ojczystych Służb Specjalnych w Rosji”. Wieloletni współpracownik czasopism MMS Komandos oraz Broń i amunicja Komandosi Obrona Terytorialna.

Janusz Nosek, generał brygady rezerwy, oficer Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Ukończył studia historyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studia podyplomowe z zakresu działania służb prewencyjnych i kontrolnych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kurs oficerski w Ośrodku Kształcenia Kadr UOP w Łodzi oraz szkolenie z zakresu zwalczania przestępstw „prania brudnych pieniędzy” w Akademii FBI w Quantico. W trakcie służby zajmował stanowiska m.in. dyrektora Zarządu Ochrony Ekonomicznych Interesów Państwa UOP, Dyrektora Delegatury ABW w Krakowie oraz Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Po odejściu ze służby, rozpoczął działalność dydaktyczną specjalizując się w zakresie polityk bezpieczeństwa państw europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem w niej roli służb specjalnych. Z racji obowiązków służbowych wielokrotnie przebywał w rejonach działań wojennych m.in. w Afganistanie, Syrii, Libanie i Republice Czad.

Piotr Babiński, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1997-2019 zawodowo związany ze służbami specjalnymi, szczególnie z obszarem operacyjnym i technicznym. W ciągu ponad 20 letniej służby sprawował wiele funkcji kierowniczych w tym m.in. Dyrektora Departamentu Operacyjno-Technicznego ABW. Obecnie prowadzi firmę, specjalizującą się w świadczeniu usług z zakresu procedur bezpieczeństwa, badań antypodsłuchowych i usług detektywistycznych. Zdobyte doświadczenie wykorzystuje w świadczeniu usług dla biznesu jako wsparcie w budowaniu procesów bezpieczeństwa. Od tworzenia procedur do bezpośredniego wdrażania działań operacyjnych, technicznych i procesowych w odpowiedzi na zdarzenie o charakterze kryzysowym. Ponadto licencjonowany detektyw. Miłośnik biegów długodystansowych, pływania i dobrej muzyki.

Krzysztof Dusza, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1990-2016 funkcjonariusz służb specjalnych ABW i SKW. Od 2013 zastępca Szefa SKW. Stworzył i był pierwszym dyrektorem Centrum Eksperckiego ds. Kontrwywiadu NATO. Specjalista w zakresie współpracy międzynarodowej służb specjalnych oraz działań operacyjnych. Zainteresowania: historia, stosunki międzynarodowe, italianistyka oraz karate. 

Andrzej Skwarski doktor nauk społecznych o specjalności bezpieczeństwo. Wieloletni funkcjonariusz służb specjalnych w pionach technicznym i operacyjnym, z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych. Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Zainteresowania naukowe polskie służby specjalne, przestępczość zorganizowana oraz dezinformacja. Pasje: MTB, bieganie oraz wędkarstwo spinningowe w północnej Szwecji.

Jacek Słupczyński, doświadczony praktyk z dziedziny szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z tajemnicami prawnie chronionymi, w szczególności ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych oraz ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. W obszarze jego zainteresowań pozostają ponadto zagadnienia związane z problematyką szpiegostwa przemysłowego oraz problematyka związana z rozstrzyganiem spraw wynikających ze stosunku służbowego w służbach mundurowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa informacji, nabyte w trakcie długoletniej praktyki zawodowej realizowanej w ramach wielu podmiotów państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył aplikację sądową oraz notarialną. Obecnie radca prawnych. Hobby: historia służb specjalnych oraz starożytnego Rzymu.

Back to top