|       |   EN

Studia podyplomowe - ogłoszenia dla słuchaczy

Uruchomiliśmy studia podyplomowe w zakresie: BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY edycji 2022/2023. Do I zjazdu przyjmujemy jeszcze kandydatów.

Sekretarz kierunku: Pani Monika Kopeć tel.: 95 7216049

Plan zajęć i harmonogram zjazdów w najbliższym czasie zostaną umieszczone na stronie Uczelni w zakładce: Studenci/Studia podyplomowe/Plan zajęć.

Uruchomiliśmy studia podyplomowe w zakresie: LOGOPEDII edycji 2022/2023. Pierwszy zjazd planowany jest na 18 – 20.11.2022 roku. Do I zjazdu przyjmujemy jeszcze kandydatów.

Back to top