|       |   EN

Wydział Ekonomiczny - ogłoszenia dla studentów

wyboryNa podstawie Uchwały nr 64/000/2016 Senatu Akademii im. Jakuba z Paradyża z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru specjalności/ modułu na studiach drugiego stopnia Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, informuję że od semestru letniego  r. a. 2020/2021 zostaną uruchomione następujące specjalności:

wyboryStudenci I roku na kierunku Zarządzanie, studia drugiego stopnia na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wybierają specjalność preferowaną, którą będą realizować do końca studiów.

Szanowni Studenci,

informujemy, że w związku z awarią platformy e-learningowej LMS proszeni są Państwo o pobieranie linków do zajęć zdalnych z maili grupowych.

Szanowni Studenci,

aby połączyć się z zajęciami zdalnymi należy zalogować się do ehms.ajp.edu.pl, a następnie wybrać zakładkę e-learning. Po wybraniu zakładki e-learning pojawi się lista przedmiotów. Zgodnie z czasem wyznaczonym na planie wybieramy dany przedmiot, a następnie przycisk "Odtwórz". Wówczas pojawi się okno MS Teams. Samo zalogowanie się do MS Teams, bez wejścia przez ehsm.ajp.edu.pl, nie daje możliwości dołączenia do zajęć.

W przypadku pytań lub problemów proszę o kontakt z Wydziałowym Koordynatorem ds. kształcenia zdalnego: egutowska@ajp.edu.pl  lub właściwym dla kierunku studiów opiekunem roku.

Szanowni Państwo,

wszystkie zajęcia z wychowania fizycznego w kontakcie bezpośrednim zostały zawieszone do 30 listopada 2020 r. (nie dotyczy to zajęć AZS AJP).

 

Zajęcia z wychowania fizycznego

Back to top