|       |   EN

obraz

Na podstawie Uchwały nr 63/000/2016 Senatu Akademii im. Jakuba z Paradyża z dnia
20 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru specjalności/ modułu na studiach pierwszego stopnia Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, informuję że w r. a. 2022/2023 zostaną uruchomione następujące moduły / specjalności:

 

 

KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I stopień – studia stacjonarne

- rachunkowość i podatki 

KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I stopień – studia niestacjonarne

- rachunkowość i podatki 

 

KIERUNEK LOGISTYKA I stopień – studia stacjonarne

- transport i spedycja

KIERUNEK LOGISTYKA I stopień – studia niestacjonarne

- transport i spedycja

 

KIERUNEK ZARZĄDZANIE I stopień – studia stacjonarne

- zarządzanie kapitałem ludzkim w środowisku wielokulturowym

KIERUNEK ZARZĄDZANIE I stopień – studia niestacjonarne

- zarządzanie nowoczesną organizacją

Na podstawie Uchwały nr 64/000/2016 Senatu Akademii im. Jakuba z Paradyża z dnia
20 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru specjalności/ modułu na studiach drugiego stopnia Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, informuję, że w r. a. 2022/2023
zostaną uruchomione następujące moduły /  specjalności:

KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ II stopień – studia niestacjonarne

- rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

KIERUNEK ZARZĄDZANIE II stopień – studia stacjonarne

- manager nowoczesnego biznesu

KIERUNEK ZARZĄDZANIE II stopień – studia niestacjonarne

- manager logistyki

Back to top