|       |   EN

Szanowni Studenci
w dniu 27.10.2022 na Wydziale Ekonomicznych odbędzie się Dzień Logistyki - Żegluga Śródlądowa. W jego trakcie odbędą się wystąpienia praktyków z zakresu logistyki. Współorganizatorami wydarzenia są: Polski Klaster Rzeczny oraz Gorzowski Ośrodek Technologiczny.  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji. 
Dzień Logistyki – Żegluga Śródlądowa, Gorzów Wielkopolski, 27.10.2022 r.
Program
9:30 – 14:30 Aula Kirkora, Ul. Chopina 52, budynek nr 5
9:30-10:00 – rejestracja uczestników
10:00-10:15 – przywitanie uczestników przez Władze Uczelni
WYSTĄPIENIA
10:15-10:30 – Gabriela Tomik Ekspert-Pełnomocnik ds. współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Ministerstwie Infrastruktury – Żegluga śródlądowa – perspektywy rozwoju
10:30-10:45 – Burmistrz Kostrzyna n/O Andrzej Kunt– Porty w Kostrzynie n/O
10:45-11:00 – RZGW Szczecin dyr. Marek Duklanowski – Perspektywy ODW na kierunku południowym  
11:00-11:15 – Zarząd Portów Szczecin i Świnoujście, dyr. handlowy Aneta Szreder Piernicka – Strategiczne kierunki rozwoju portów Szczecin i Świnoujście
11:15-11:30 – Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich, KGHM Polska Miedź Janusz Krystosiak – Perspektywy wykorzystania żeglugi śródlądowej w transporcie KGHM
11:30-11:45 – Członek Zarządu Grupa Azoty Kędzierzyn, dr hab. Bolesław Goranczewski – Znaczenie ODW dla rozwoju.
11:45-12:00 – Elektrownia Dolna Odra dyr. Sylwester Chruszcz – Znaczenie rzeki Odry dla funkcjonowania elektrowni
12:00-12:30 – zwiedzanie laboratorium logistycznego
WYSTĄPIENIA
12:30 -12:40 – Gorzowski Ośrodek Technologiczny Prezes Zarządu Justyna Kmietowicz – Wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań logistycznych
12:40-12:50 – Zastępca Burmistrza Krosna Odrzańskiego Roman Siemiński – Slipy jako konieczny element bezpieczeństwa na rzece
12:50-13:00 – mec. Dariusz Szczepaniuk – Zasoby wodne w ujęciu prawnym
13:00-13:15 – prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. dr hab. Zbigniew Witkowski,  - Odziaływanie korytarzy transportowych na rozwój gospodarki regionów
13:15-13:30 – dr Zygmunt Fura – Ekologia jako narzędzie do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku
13:30-13:45 – Prezes Centrum Logistycznego TILC, Wiceprezes Polsko-Czeskiej Izby Gospodarczej Józef Tobola – Żegluga śródlądowa w Czechach
13:45-14:00 – Tomasz Sobierajczyk, dr Ewelina Gutowska – Lokalizacja Gorzowa Wielkopolskiego w kontekście uwarunkowań regionalnych
14:00-14:10 – Paweł Pleśniar i Piotr Malepszak – Perspektywy rozwoju Kolei Nadodrzańskiej
14:10-14:20 –dr Arkadiusz Wołoszyn prof. AJP – Turystyka wodna jako dział gospodarki
14:20-14:30 – Marcin Dudek Odrzańska Izba Gospodarcza – Partnerstwo biznesu, nauki i jednostek samorządu terytorialnego na Osi Odrzańskiej w ramach Porozumień Odrzańskich.
15:15-16:00 – rejs Kuną z portu przy ul. Wał Okrężny 39 (rejs na Bulwar Zachodni i w powrotem)
 
Serdecznie zapraszamy, Komitet organizacyjny: Dr Ewelina Gutowska, Dr Małgorzata Chojnacka, Dr Marcin Cywiński

Back to top