|       |   EN

KOMUNIKAT NR 3/140/2022

REKTORA AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie kształcenia w trybie hybrydowym z elementami kształcenia w trybie zdalnym na studiach niestacjonarnych w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

W związku z rosnącymi kosztami energii oraz wydatkami na utrzymanie infrastruktury Akademii im. Jakuba z Paradyża, związanymi z globalnym kryzysem energetycznym, w celu ograniczenia negatywnych skutków finansowych, wprowadza się z dniem 1 listopada 2022 r. na studiach niestacjonarnych naprzemienną zasadę kształcenia w trybie zdalnym albo w trybie stacjonarnym tj. jeden zjazd realizowany w trybie zdalnym, kolejny zjazd realizowany w trybie stacjonarnym.

Naprzemienną zasadę kształcenia w trybie zdalnym albo trybie stacjonarnym stosuje dziekan, w odniesieniu do prowadzonych kierunków studiów na wydziale, wraz z podziałem na poszczególne lata studiów i formy zajęć dydaktycznych tj.:

– zjazd realizowany w trybie zdalnym dotyczy wykładów, seminariów oraz proseminariów,

– zjazd realizowany w trybie stacjonarnym dotyczy ćwiczeń, warsztatów, laboratoriów oraz konwersatoriów,

Powyższą zasadę dziekan uwzględnia w aktualnym planie zajęć studiów, o czym informuje studentów studiów niestacjonarnych do dnia 28 października 2022 r.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Załączniki:
Pobierz plik (DOP-140-03-2022 Komunikat - naprzemienna zasada kształcenia na studiach niestacjonarnych.pdf)

DOP-140-03-2022 Komunikat - naprzemienna zasada kształcenia na studiach niestacjonarnych.pdf

Back to top