|       |   EN

 

Opłata rekrutacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I i II stopnia, pielęgniarstwo studia pomostowe oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2023/2024 wynosi 85 zł.

 

Nr rachunku bankowego:

Santander Bank Polska S.A.

63-1500-1416-1214-1001-2473-0000

 

do przelewów międzynarodowych

PL63-1500-1416-1214-1001-2473-0000

SWIFT/BIC: WBKPPLPP

(koszty przelewu pokrywa zleceniodawca)

 

Druk opłaty rekrutacyjnej wraz z numerem konta, na które należy dokonać wpłaty, widoczny jest w panelu płatności podczas rejestracji i kandydat może go wydrukować.

Dowód wniesienia opłaty (na druku lub poświadczenie doknania opłaty elektronicznie) należy dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych.

 

 

 

Back to top